Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mölndals stadshus.  Bild: Fredrik Hofflander
Mölndals stadshus. Bild: Fredrik Hofflander

Arbetet med översiktsplanen måste gå rätt till

Det är viktigt att lyssna på byggnadsnämndens synpunkter, skriver två socialdemokrater.

En översiktsplan behövs för att visioner, tankar och idéer kring vår stad ska kunna bli verklighet. Vilket avtryck vill vi sätta för framtiden? Översiktsplanen är en riktlinje för allt arbete med utbyggnad av staden.

Arbetet med ny översiktsplan har pågått i flera år. Vi har haft maktskifte i staden och pandemi och sjukdom har belastat oss.

Nu är planarbetet i sitt slutskede. Det betyder att alla nämnder fått lämna in synpunkter som har beretts och tagits till vara i slutprodukten. På grund av vissa omständigheter hade dock byggnadsnämndens (BN) synpunkter fallit bort ur arbetsprocessen. BN fick då återigen lägga fram synpunkter på planförslaget.

LÄS MER: Stensjöprojektet blöder pengar – kostnaderna har ökat med 54 miljoner kronor på tre månader

BN beslutar om bygglov och jobbar i huvudsak efter plan- och bygglagen. Översiktsplanen är också ett viktigt redskap i dessa frågor. Frågorna i BN är av den typ som ligger medborgarna nära. Frågor som handlar om människors hus och hem. Kanske den största investeringen i livet.

Nu visade det sig att vi i plan- och exploateringsutskottet (PEU) och BN inte var helt synkade i arbetet. Samsyn hade inte ännu nåtts.

Ville ha en återremiss

På senaste sammanträdet i PEU yrkade vi i den socialdemokratiska gruppen därför på en återremiss av ärendet. Dels för att en del av processen brustit och dels för att presidierna i PEU och BN skulle hinna lösa de sista detaljerna av BN:s synpunkter före granskningsbeslut.

LÄS MER: Kommunala bostadsbolaget Förbo byter spår – vill bygga bostadsrätter

Det är anmärkningsvärt att inte konsultera BN när det är en helt politiskt enig nämnd över alla partigränser som uttalat sig.

BN:s största fråga i den nya översiktsplanen är att det ska underlättas för medborgarna att få bygglov utanför planlagd mark. Det vill säga bygglov där det inte finns en detaljplan. Att de som äger mark utanför planlagd mark ska ha en rimlig chans till byggnation, om förutsättningarna är de rätta. Och där har det varit svårt att få till samsyn.

Alla ska få lämna synpunkter

Det viktiga är att ett sådant arbete går rätt till och att det inte pressas fram. Med detta i åtanke tycker inte vi att vi förhalar processen. Vi säkerställer den!

LÄS MER: Marcus Claesson lämnar topposten i Liberalerna – trött på alla sömnlösa nätter

När sedan fullmäktigeledamöterna väl ska ta beslut till ny översiktsplan, ska detta kunna tas i trygg vetskap om att alla nämnder fått lämna synpunkter som också tagits till vara.

Ja, då kan vi vara trygga med att medborgarnas representanter i kommunfullmäktige tar ett rätt beslut. Ett bra beslut!

Lennart Wallensäter (S), v ice ordförande i b yggnadsnämnden

Pernilla Övermark (S), v ice ordförande i p lan- och exploateringsutskottet

LÄS MER: Förslaget: Ett nytt bostadsområde med villor och radhus vid Tulebosjön i Kållered

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil: 

1. Sök på Mölndals-Posten i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.