Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det måste finnas erfaren personal på rehabmottagningarna

Regionens förslag om att ta bort kravet på erfarna primärvårdsfysioterapeuter på rehabmottagningar sänker kvalitén på tillgänglig vård för invånarna i Västra Götaland. Risken är också stor att vi kommer tappa unga fysioterapeuter som inte vill jobba inom primärvården då ansvaret vilar ensamt på deras axlar.

Det behövs erfarna fysioterapeuter på mottagningarna, menar insändarskribenten. Bild: Jari Välitalo
Det behövs erfarna fysioterapeuter på mottagningarna, menar insändarskribenten. Bild: Jari Välitalo

I Västra Götalandsregionen pågår det, som inom hälso- och sjukvården i stort, en omställning mot en mer nära vård. Syftet är att hälsa, vård och omsorg ska flytta närmre patienten – den vi finns till för. Det kan till exempel innebära att en patient som behöver rehabilitering efter sjukhuskrävande vård kan få det inom primärvården, och därmed kan hen lämna sjukhuset tidigare. Det är bättre både för patienten och sjukvården. Men det kräver även att vi som vårdgivare har den breda kompetens och erfarenhet som det kräver, för att kunna ge en god vård.

LÄS MER: Veteranpoolen växer stort efter tuff tid under pandemin

Idag är det svårt att rekrytera erfaren personal till mindre rehabmottagningar. Därför föreslås nu att kompetenskravet för regionens rehabmottagningar inom vårdval rehab ska slopas. Kompetenskravet innebär att minst 50 procent av de som utför uppdraget hos rehabmottagningar ska ha klinisk erfarenhet motsvarande minst tre år de senaste fem åren och minst en legitimerad fysioterapeut ska ha minst tre års öppenvårdserfarenhet under de senaste fem åren.

Kravet finns av en anledning

Detta krav infördes av en anledning. Att arbeta som förstabedömare inom primärvård ställer krav på att du kan undersöka, diagnosticera och behandla mer än 500 olika diagnoser. Som nyutbildad har du lärt dig de vanligaste diagnoserna och du lär dig snabbt att de patienter du träffar inte stämmer överens till 100 procent med den beskrivningen som det står i skolboken. Kan det då vara något annat?

På grund av osäkerheten behövs fler undersökningar, mer tid för behandling och journalanteckningar. Med erfarna kollegor på arbetsplatsen finns möjlighet till diskussion om patientfall, diagnoser och behandling, vilket utvecklar den erfarenhet som krävs för arbetet. Detta är inte unikt för fysioterapeuter, detta gäller alla professioner inom hälso- och sjukvården.

LÄS MER: Sant eller falskt? Experternas svar på nya "fakta” om corona

Grundutbildningen rustar blivande fysioterapeuter med stor kunskap inom en mängd olika vårdområden. Praktisk erfarenhet går dock inte att vinna i skolbänken. Den praktiska erfarenheten man får under utbildningen är inte tillräcklig för att ensam bli tillräckligt trygg och effektiv i rollen som förstabedömare.

Erfarna fysioterapeuter på rehabmottagningar är en enorm tillgång för nya kollegor att kunna bolla sina tankar med - en förutsättning för en välfungerande rehabmottagning med självgående fysioterapeuter. Risken för överbehandling och förlängda vårdperioder minskar. Vårdkvaliteten säkerställs likväl som att tillgängligheten blir bättre då behandlingsperioderna kan bli mer fokuserade.

LÄS MER: Äldre ska slippa sjukhusresor – kan röntgas direkt på boendet

Längre väntetider

En fysioterapeut med specialistkompetens inom primärvård kan genom sin vidareutbildning medverka till kunskapsspridning av den senaste forskningen, kvalitetsutveckling, kan ta sig an komplicerade kliniska frågeställningar och handleda studenter och kollegor. Fysioterapeuter med specialistkompetens kan på ett säkert och effektivt sätt bidra till hälso- och sjukvårdens effektivitet. Till följd av reformer inom omställningen till en god och nära vård, där fler och fler vårdbehov ska hanteras inom primärvården, ser vi också ett ytterligare ökat behov av specialistkunskap i primärvården framöver.

Så som det ser ut idag har vi svårt att rekrytera fysioterapeuter till primärvården i regionen, och tas kompetenskravet bort kommer det inte bli lättare. I förlängningen kommer det leda till att personer som är i behov av rehabilitering kommer få vänta längre på att få träffa en fysioterapeut.

LÄS MER: Utbrott av covid och resistenta bakterier på Brattåsgården

Den kortsiktiga nyttan med ökad tillgänglighet kommer på lång sikt innebära ökade kostnader på grund av ökad vårdkonsumtion. Våra nyexaminerade medlemmar som arbetar inom primärvården larmar om en ohållbar arbetssituation med ökad stress till följd av ett för högt ställt ”produktionskrav” på antalet genomförda patientmöten.

I stället för att sänka kraven för våra rehabmottagningar ser vi hellre att politiken höjer kraven för att säkerställa en god kvalitet där rehabmottagningar med specialistkompetens bör premieras, liknande andra regioners modeller med specialiserade fysioterapeuter i primärvården.

Distriktsstyrelsen Fysioterapeuterna i Västra Götaland

Elvira Lange, ordförande i styrelsen.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil: 

1. Sök på Mölndals-Posten i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.