Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Boende är kritiska till hastigheten på Toltorpsgatan.  Bild: Marie Carlsson
Boende är kritiska till hastigheten på Toltorpsgatan. Bild: Marie Carlsson

Ni måste sänka hastigheten på Toltorpsgatan

Mölndals stad lyssnar inte på våra synpunkter om hastighetsplanen

Redan 2016 skrev vi ett brev till Trafiknämnden om hastigheten på Toltorpsgatan. Inget hände mer än att en tjänsteman svarade att brevet hade diarieförts. Förra året i oktober skrev vi ett nytt brev och riktade oss direkt till politikerna men det enda svar vi fick var från en trafikingenjör att även detta brev var diariefört och att hon skulle ha det med när politikerna någon gång i framtiden skulle ta upp ärendet.

Inte någon gång har någon av politikerna hört av sig så det sades i artikeln om hastighetsplanen, att frågan inte var glömd och begravd, tycks inte gälla breven från Toltorpsdalen.

LÄS MER: Hastighetsplanen försvann – ändrades i östra Mölndal 2017 – i övriga kommundelar har inget hänt

Jag bifogar här brevet från oktober 2020:

Brev till trafikkontoret i Mölndals stad

Toltorpsdalens Egnahemsförening har vid flera tillfällen de senaste åren i skrivelser till trafikkontoret redogjort för våra synpunkter på lämplig hastighet på Toltorpsgatan. Vi har bara fått svar att en hastighetsöversyn pågår och att det är en fråga för politiker.

I detaljplanehandlingar för nybygget på kvarteret Syltlöken 1 framgår dock att det finns ett förslag att ändra nuvarande 50-gräns till 60 km/tim på sträckan från Göteborgsgränsen till Dalgångsgatan och därefter till 40 km/tim.

Kan inte acceptera 60 km i timmen

40 km/tim ligger helt i linje med Egnahemsföreningens förslag, men 60 km/tim mellan Göteborgsgränsen och Dalgångsgatan kan vi inte acceptera. Några argument är följande:

Utfarten från Fässbergsgatan och Rönnbacken i norra delen av sträckan försvåras avsevärt. Här har dödsolyckor inträffat.

LÄS MER: Det är dags att fixa till de konstiga hastigheterna

Övergångsstället i höjd med Lyckostigen/Aspliden blir en farligare övergång, inte minst för alla de skolbarn som tar sig över här. Kommer man dessutom från östra Toltorpsdalen kommer man rätt ut på övergångsstället genom en öppning i bullerplanket och bilisterna ser fotgängarna mycket sent.

Vid samma övergångsställe finns idag bulor i vägbanan för att förmå personbilar att sänka farten – bussar och lastbilar störs ej av dessa bulor utan kan fortsätta med oförminskad hastighet!

LÄS MER: Fartsyndare togs på bar gärning i Kikås

Fortfarande samma övergångsställe: Skulle hastigheten höjas till 60 km/tim kommer såväl buller som avgaser att öka då bilarna först bromsar in på grund av vägbulorna och därefter tillåts accelerera till 60 km/tim för att, efter cirka 150 meter, vid ljuskorsningen Dalgångsgatan/Toltorpsgatan antingen stanna för rött eller sänka till 40 km/tim. Samma fenomen uppstår även vid färd i nordlig riktning från ljuskorsningen.

Ytterst få håller hastigheten

När man kommer i bil söderifrån och ska svänga vänster in på Bagerigatan är sikten så gott som alltid skymd av mötande fordon som ska svänga in på Dalgångsgatan. Här skymmer svängande fordon varandra. Skulle dessutom fordonen som kommer norrifrån komma i 60 km/tim ökar riskerna för olyckor markant.

Redan idag väljer alltfler bilister att svänga in redan vid rondellen vid Lekevallsgatan/Toltorpsskolan och sedan köra Fässbergsgatan norröver – Fässbergsgatan är skolväg för de allra flesta elever vid Toltorpsskolan! Vi väntar fortfarande på att ljuskorsningen ska ersättas av en rondell!

LÄS MER: Polisen jagade fartsyndare på Bergmansgatan – för andra gången på kort tid

Vi som bor i Toltorpsdalen vet dessutom att ytterst få bilister håller dagens 50-gräns på den aktuella sträckan och fartkontroller har inte utförts i mannaminne, enligt dem som bor utefter Toltorpsgatan!

Om inte ovanstående argumentation är tillräcklig för att Trafiknämnden skall sänka hastigheten på hela Toltorpsgatan ställer undertecknad eller någon annan från Egnahemsföreningens styrelse gärna upp för att på plats guida nämndledamöter på de beskrivna platserna.

Björn Sonander, Toltorpsdalens Egnahemsförenings styrelse

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.