Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Grönblå samverkan i regionen säger att de vill korta köerna.  Bild: Jari Välitalo
Grönblå samverkan i regionen säger att de vill korta köerna. Bild: Jari Välitalo

Politikerna i regionen: Vi satsar på sjukvården

Pandemin börjar släppa greppet och därför kan sjukvården lägga mer fokus på att minska vårdköerna och öka tillgängligheten för patienterna framöver.

Pandemin börjar släppa greppet och därför kan sjukvården lägga mer fokus på att minska vårdköerna och öka tillgängligheten för patienterna framöver. Samtidigt visar prognoserna att ekonomin återhämtar sig snabbare än vad som tidigare befarats.

Mot bakgrund av detta ökar GrönBlå Samverkan sjukvårdens möjligheter ytterligare att möta det uppdämda vårdbehovet samt förstärker omställningsarbetet i sjukvården.

Kompletterande budget

Satsningen görs genom en kompletterande budget i Västra Götalandsregionen för år 2022 som omfattar totalt 962 miljoner kronor och som regionfullmäktige nu beslutat anta.

LÄS MER: Det kommer bli längre köer i vården med nuvarande budget

Detta utöver den budget som antogs av regionfullmäktige i juni för år 2022, som är en budget för återstart av Västra Götaland präglad av insatser för att göra sjukvården mer robust och stabil: som förstärkt bemanning på IVA vid extra ordinära situationer, en flerårig lönesatsning på totalt cirka 700 miljoner kronor och en stor satsning på att minska det uppdämda vårdbehovet på grund av pandemin om 670 miljoner kronor.

Johnny Magnusson (M) är ordförande i regionstyrelsen i Västra Götaland. Bild: Robin Aron
Johnny Magnusson (M) är ordförande i regionstyrelsen i Västra Götaland. Bild: Robin Aron

Skjuter till pengar

Den kompletterande budgeten fördelas i huvudsak genom tre tydliga spår. Det första spåret handlar om att utöka den tidigare satsningen på att kapa köer utöver normalproduktion, det vill säga vårdinsatser som minskar köerna direkt innebär ökad ekonomisk ersättning till sjukvården. En riktad satsning till både de egna sjukvårdsverksamheterna och de privata som vi tror är nödvändig då delar av sjukvården samtidigt är i behov av återhämtning. Detta också utifrån att en produktionsökning behövs för att ta hand om alla dem som nu står i vårdkö antingen till ett första besök eller till behandling. Denna satsning som tidigare omfattade 670 miljoner kronor utökas nu med 330 miljoner kronor till totalt 1 miljard kronor.

LÄS MER: Beroendevården behöver resurser nu

I spår två i GrönBlå Samverkans satsning tillförs hälso- och sjukvårdsnämnderna drygt 95 miljoner kronor extra för att möta specificerade tillgänglighetskrav, exempelvis ökad finansiering av Sahlgrenska Universitetssjukhusets regiongemensamma vård.

Ska ställa om vården

I det tredje spåret tillförs sjukhusgrupperna i Västra Götalandsregionen ytterligare 500 miljoner kronor. Syftet är att ge ett rejält stöd till sjukhusen att kunna arbeta vidare med den långsiktiga omställningen för mera nära vård och koncentration av specialistvården. Dessutom ges de möjlighet att fortsätta införa nya arbetssätt och vidareutveckla digitaliseringens möjligheter. En nödvändig omställning då utmaningarna i vården växer med nya uppgifter, nya metoder och inte minst förändringar i befolkningen med bland annat längre livslängd och därmed fler sjuka äldre. Därför är det viktigt att sjukhusen också tillförs medel för att å sin sida kunna arbeta med denna omställning.

Andra utmaningar

Utmaningar finns definitivt också inom andra områden såsom kollektivtrafiken, kulturen, den regionala utvecklingen och inom klimat- och miljöområdet. Västra Götalandsregionens viktiga roll inom dessa områden finns preciserade i junibudgeten och arbetas med samt följs fortsatt noga av den politiska ledningen.

LÄS MER: Nu får Mölndals sjukhus spara filmövervakning vid entréområdet

I och med den kompletterande budget lägger GrönBlå Samverkan ett extra stort fokus på att få utdelning på den en miljard kronor vi har avsatt för att korta vårdköerna.

Johnny Magnusson (M),

Gruppledare, Moderaterna i Västra Götalandsregionen.

Kristina Jonäng (C),

Gruppledare, Centerpartiet i Västra Götalandsregionen.

Conny Brännberg (KD),

Gruppledare, Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Pär Lundqvist (L),

Gruppledare, Liberalerna i Västra Götalandsregionen.

Ulrika Frick (MP),

Gruppledare, Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil: 

1. Sök på Mölndals-Posten i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.