Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Enligt Skolverket och Bris har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige från 1980-talet, skriver företrädare för Rädda barnen.  Bild: Edvin Bergström
Enligt Skolverket och Bris har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige från 1980-talet, skriver företrädare för Rädda barnen. Bild: Edvin Bergström

Rädda Barnen: Det är dags att fokusera på barns psykiska hälsa

Barns psykiska hälsa är ett kvitto på hur väl samhället fungerar.

Vi är representanter från tre distrikt i Rädda barnen i Västra Götaland som sedan år 2004 har engagerat oss i barns psykiska hälsa. Medlemmarna i gruppen har varierat genom åren, men frågan har hela tiden varit densamma. Hur mår våra barn? Barnen är vår framtid och vi skriver den här artikeln för att uppmärksamma barns psykiska hälsa inför valet.

Enligt Skolverket och Bris har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige från 1980-talet. Barns psykiska hälsa är ett resultat av hur det är att växa upp i vårt land. När våra barn mår psykiskt sämre visar det på oroväckande samhällsproblem.

Vårdnadshavaren är viktigast för barns förmåga till anknytning och att känna trygghet och välbefinnande. I dagens komplexa och krävande samhälle kan familjerna inte lämnas ensamma med den viktiga uppgiften. Tidiga insatser från samhället med stöd till familjer, god vård vid behov och förebyggande av misslyckande i skolan innebär inte bara en förstärkning av barns och ungdomars individuella kompetenser och välbefinnande, utan även minskade sociala och samhällsekonomiska kostnader.

Stress och otrygghet

Bris rapporterar om en ökning under 2021 med 32 procent fler kurativa kontakter med barn, jämfört med föregående år. I samtalen med Bris berättar barn om:

• Stress och otrygghet i skolan.

• Bristande omsorgsförmåga hos föräldrar.

• Tids- och resursbrist inom vården och socialtjänsten vilket påverkar deras hälsa negativt.

Genom den växande globaliseringen och digitaliseringen blir världen alltmer komplex och otydlig. Bris rapport ”Skola. Vård. Omsorg” (2018) visar att livsvillkoren för barn och unga i Sverige har blivit hårdare, med ökad press och social tävlan inom flera områden.

För att främja alla elevers möjligheter att lyckas i livet behövs ett mer omhändertagande samhälle där barn känner sig sedda, respekterade och rättvist behandlade. Det ställer krav på välfungerande, trygga, närvarande föräldrar som är barnens viktigaste känslomässiga skyddsnät.

Det ställer även krav på en väl fungerande och trygg förskola, skola, social verksamhet, polis och vård. Barnen är beroende av vuxnas omsorg och kärlek. Samhället måste vara väl rustat för att kunna ge alla barn bekräftelse och verktyg att hantera olika situationer de ställs inför. Ett strukturerat samhälle med god samverkan mellan ovan nämnda instanser, redan när barnen är små, krävs för att ge alla barn möjlighet att växa in i rollen som ansvarstagande vuxna.

Sätt fokus på den psykiska hälsan

Barns fysiska hälsa har aldrig varit så bra som den är idag, men den psykiska hälsan har inte haft samma uppmärksamhet, vilket vi nu ser konsekvenser av.

Fler personal och mer resurser är nödvändigt, men det ger inte automatiskt förbättrade resultat. Här kommer några punkter som vi anser är nödvändiga för ett framåtsyftande förändringsarbete för att uppmärksamma och stärka barns psykiska hälsa:

• Mer forskning om den psykiska hälsan med inriktning mot barn från åldern 0-5 år.

• Stöd till vårdnadshavare redan från barnets födsel och under barnets uppväxt.

• Bättre utbildning och kompetensutveckling med barnperspektivet i fokus inom förskola, skola, social verksamhet, vård och polis.

• Nära samverkan mellan förskola, skola, social verksamhet, vård och polis.

Varje barn som lockas in i gängkriminalitet, som begår en skolattack, som blir hemmasittare eller som begår självmord är ett barn för mycket. Vi anser att Barnkonventionen som lag måste implementeras och få en starkare ställning, samt bli en verklighet för varje enskilt barn.

Marie Osberg, ordförande Rädda barnen, Göteborgs distrikt

Cecilia Norberg, ordförande Rädda barnen, Skaraborg och Södra Älvsborgs distrikt

Sylvia Wallin, ordförande Rädda barnen, Bohuslän och Norra Älvsborgs distrikt

Kristina Nylund, fd psykolog

Margot Johansson, f d verksamhetschef Kultur och Fritid

Carl-Johan Törnhage, barnläkare och docent i pediatrik

Malin Ronstad, grundskollärare

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil: 

1. Sök på Mölndals-Posten i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.