Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Regionen stöder utvecklingsprojekt och satsningar på klimatsmarta lösningar och innovationer, skriver politiker från Grönblå samverkan i Västra Götaland.  Bild: Johanna Wallin
Regionen stöder utvecklingsprojekt och satsningar på klimatsmarta lösningar och innovationer, skriver politiker från Grönblå samverkan i Västra Götaland. Bild: Johanna Wallin

Så arbetar Västra Götalandsregionen för att uppnå klimatmålen

Grönblå Samverkan verkar ständigt för att Västra Götalandsregionen ska lägga fullt fokus på att nå de uppsatta målen för klimatarbetet.

Det råder ingen tvekan om att klimatläget är akut och att det är bråttom att ställa om. Vi måste välja, prioritera och ta rätt beslut i de frågor som kommer att påverka framtida generationer. Nu gäller det att ekonomiska satsningar och framtidsvisioner om ett bättre liv genom smartare energi, ekonomi och livsstilsomställningar får ta plats. Grönblå Samverkan verkar ständigt för att Västra Götalandsregionen ska lägga fullt fokus på att nå de uppsatta målen för klimatarbetet.

LÄS MER: Tomma bussar löser inte klimatkrisen

Västra Götalands län har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige: att länet ska vara fossiloberoende 2030. Regionen driver tillsammans med en rad olika aktörer Klimat 2030 som är ett målmedvetet arbete för omställningen till ett hållbart och klimatsmart samhälle. Regionen stöder också utvecklingsprojekt och satsningar på klimatsmarta lösningar och innovationer. Hela transportsektorn och industrin måste ställa om samtidigt så att vi tar tillvara synergier mellan sektorer och branscher.

LÄS MER: Hon har en Medelhavsträdgård – mitt inne i Mölndal

Innovationssystem och forskningsinsatser ska tas tillvara. Småföretag och industriledare, skogsägare och entreprenörer måste gå samman i omfattande insatser för att tillsammans uppnå klimatmålet.

Fossilfri kollektivtrafik

Infrastrukturplaneringen har nu också stärkts med utgångspunkt att nå miljö- och klimatmålen, men det återstår många åtgärder innan vår infrastruktur är ändamålsenlig. På andra klimatpåverkande områden som livsmedelsindustrin gör regionen stora satsningar på lokal produktion och minskat svinn. Därtill kör kollektivtrafiken i länet till 97% på fossilfria bränslen.

LÄS MER: Socialdemokraternas elbidrag är ett lotteri

Omställningen från fossila bränslen till förnybar energi är nödvändigt för att minska klimatpåverkan och för att företagen ska klara den globala konkurrensen. Bland annat riktar regionen satsningar för kompetensomställning inom industrin som bättre möter framtidens behov av bland annat elektrifiering och digitalisering.

Västra Götalandsregionen har, på initiativ av Grönblå Samverkan, upprättat en koldioxidbudget som omfattar hela länet. Syftet är att hjälpa länets aktörer att se hur mycket utsläppen måste minska för att Västra Götaland ska kunna bidra till Parisavtalets mål om att hålla nere temperaturhöjningen under två grader.

Måste lyssna på forskarna

Ett forskarråd har tillsatts för att följa upp klimatarbetet i länet, och kommer att rekommendera vad som behöver göras ytterligare för att minska klimatutsläppen i den takt som behövs.

LÄS MER: Bostäder och restauranger planeras i Mölndals gamla fabriker

Ska Västra Götalands klimatmål för 2030 nås, inklusive den minskningstakt som är preciserad i koldioxidbudgeten, behöver utsläppen av växthusgaser under den kvarstående perioden minska kraftfullt. Därför måste de rekommendationer som forskarrådet presenterar tas på största allvar från politiken. Det kommer att krävas stora insatser och det går inte krama gårdagens lösningar eller gårdagens teknik.

LÄS MER: Dianas elräkning tredubblades – nu har hon stängt av värmen hemma

Västsverige har möjligheten att gå i spetsen för en radikal omställning av samhället så att vi kan få fler gröna jobb, ta tillvara ny teknik och skapa livskvalitet för människor i ett samhälle utan klimatovänliga utsläpp.

Johnny Magnusson (M), gruppledare, Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Kristina Jonäng (C), gruppledare, Centerpartiet i Västra Götalandsregionen

Magnus Berntsson (KD), ordförande, Miljönämnden i Västra Götalandsregionen

Conny Brännberg (KD), gruppledare, Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen

Pär Lundqvist (L), gruppledare, Liberalerna i Västra Götalandsregionen

Ulrika Frick (MP), gruppledare, Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil: 

1. Sök på Mölndals-Posten i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.