Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Den politiska ledningen håller inte med om bilden att Lindome är bortglömt. Bild: Lotta Nyvall
Den politiska ledningen håller inte med om bilden att Lindome är bortglömt. Bild: Lotta Nyvall

Vi har inte glömt bort Lindome – tvärtom

Svar till Rickard Wahlström (Mölndals-Posten 28 januari).

Vi förstår att det kan upplevas som att det varken satsas på eller finns planer för att utveckla Lindome. Det är snarare tvärtom. De senaste åren har det varit stort fokus på att färdigställa Mölndals innerstad men sedan något år tillbaka har ett fokuserat arbete med att utveckla Lindome och Kållered påbörjats.

LÄS MER: Slitet centrum och nedlagd skola – varför satsas det inte på Lindome?

Vi i Grönblå samverkan har som målsättning att alla geografiska delar av kommunen ska utvecklas.

Det pågår ett detaljplanearbete om Lindome sedan många år tillbaka. Arbetet har tyvärr blivit fördröjt på grund av brist på samsyn mellan olika berörda markägare, exploatörer och Mölndals stad. I syfte att bryta detta dödläge har plan- och exploateringsutskottet tagit fram en utredning om det framtida behovet av nya bostäder och verksamhetsfastigheter som finns i Lindome.

LÄS MER: Det är bara drogerna som blommar i Lindome

Utredningen kallad ”Tätortsanalys och målbild Lindome” redovisades på plan-och exploateringsutskottet den 8 december 2020. Vi inom Grönblå samverkan ska noga analysera resultatet från utredningen och utifrån detta skapa grunden för det fortsatta planarbetet. På idéstadiet finns planer på att knyta samman Lindome centrum och Lindome station. Den Grönblå majoritetens uttalade avsikt är att växla upp utvecklingsarbetet under 2021.

Parallellt med dessa mera långsiktiga planer startas det upp kortsiktiga aktiviteter avseende uppstädning, utsmyckning och trygghetsskapande åtgärder i Lindome. Ett brottsförebyggande arbete pågår mellan stadens förvaltningar och polisen för att öka tryggheten i Lindome. Inom skola och förskola har satsningar gjorts på utemiljöer och belysning. En översyn av skolorganisationen i Lindome pågår i syfte att bland annat frigöra mer resurser till undervisning.

Det finns anledning att emotse nya aktiviteter av både kort- och långsiktig karaktär i Lindome de närmaste åren. Vi hoppas att vi med detta har gett svar på en del av de frågor som ställts. För fortsatt dialog är du välkommen att höra av dig via stadens kontaktcenter.

Kristian Vramsten (M), Merjem Maslo (M), Marcus Claesson (L), My Högfeldt (MP), Ingemar Johansson (C), Adam F Laurén (KD)

Grönblå samverkan