EU:s beslut inom gröna given har inneburit viktiga steg framåt för klimat och natur, men mycket arbete återstår, skriver Mölndals Naturskyddsförening.
EU:s beslut inom gröna given har inneburit viktiga steg framåt för klimat och natur, men mycket arbete återstår, skriver Mölndals Naturskyddsförening. Bild: Lotta Nyvall

Använd din röst för klimat och natur

I EU-valet den 9 juni i år kan du använda din röst för att säkerställa att EU ska fortsätta arbeta kraftfullt för klimat och natur. EU:s beslut på klimat- och miljöområdet är oerhört viktiga för att tackla de rådande klimat- och naturkriserna. Men nu växer ett politiskt motstånd mot miljölagarna. Din röst i EU-valet är viktig, skriver Mölndals Naturskyddsförening.

ANNONS

EU har under den här mandatperioden tagit ett historiskt initiativ – EU:s gröna giv. Detta omfattande lagstiftningspaket innehåller en vision om att EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent senast 2050.

Genom en lång rad nya och uppdaterade lagar ska EU minska de totala utsläppen och skydda ovärderlig natur och biologisk mångfald. Dessa lagar blir sedan gemensamma i alla medlemsländer i EU, vilket ger en enorm hävstång och påverkar beslut hela vägen ner till din kommun. EU:s beslut inom gröna given har inneburit viktiga steg framåt för klimat och natur, men mycket arbete återstår.

Förra året var det varmaste som någonsin uppmätts, vilket understryker hur brådskande läget är. Globala rapporter från FN varnar för allvarliga konsekvenser för mänskligheten, djur och natur om vi inte lyckas hejda den globala uppvärmningen.

ANNONS

Förlusten av biologisk mångfald och spridningen av miljögifter, som bekämpningsmedel i jordbruket och PFAS, förvärrar våra miljöutmaningar. Arter och naturområden försvinner i en alarmerande takt. Dessa sammanlänkade kriser kräver ytterligare snabba och ambitiösa åtgärder från EU.

Men nu gror ett växande politiskt motstånd mot ytterligare miljölagstiftning runtom i Europa. Den konservativa gruppen i Europaparlamentet har föreslagit en paus i den gröna given, flera av EU:s medlemsstater tvekar att prioritera miljöfrågor och i Sverige har Sverigedemokraterna sagt att de vill riva upp beslut kring EU:s klimatpaket Fit for 55. De högernationalistiska grupperna i EU-parlamentet, som vill tvärbromsa miljöpolitiken, förutspås växa kraftigt i EU-valet. Rösta för vår gemensamma framtid.

Mölndals Naturskyddsförening

ANNONS