Magnus Kranshammar, biodlare, honung, bi, bin, torka, pollen, drottning
Magnus Kranshammar, biodlare, honung, bi, bin, torka, pollen, drottning Bild: Kalle Pettersson

”Bivänliga” växter kan skada bin – mer ekologiskt behövs!

Växter som marknadsförs som ”bivänliga” kan i själva verket bidra till bidöden, visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen. Tillsammans kan vi uppmana butikerna att ta in mer ekologiska växter.

ANNONS

Nu drar vårens odlingssäsong i gång. Många köper plantor och börjar odla efter en lång och kall vinter. Allt fler väljer växter som marknadsförs som ”bivänliga” för att stoppa den kraftiga minskningen av vilda bin och andra pollinatörer som vi ser över hela världen. I Sverige är en tredjedel av de vilda bi-arterna hotade och riskerar att försvinna.

En ny undersökning från Naturskyddsföreningen visar att många växter innehåller bekämpningsmedel som skadar bin, men de kan också orsaka cancer och påverka förmågan att få barn. Detta innebär en risk framför allt för dem som odlar växterna i andra länder. Dessutom är över ett dussin ämnen förbjudna inom EU.

ANNONS

Hur är detta möjligt? Problemet är att det saknas kontroll och gränsvärden för hur mycket bekämpningsmedel som får finnas i prydnadsväxter. Det finns inga krav på information i butikerna om plantornas ursprung och vad de besprutats med. Även om en planta är märkt som odlad i Sverige så kan den ha varit odlad i andra länder innan dess, även utanför EU. Förbjudna ämnen kan följa med plantan. Som konsument är det nästan omöjligt att veta vad man köper.

Nu måste trädgårdsbranschen ta sitt ansvar och förhindra att skadliga och förbjudna bekämpningsmedel finns i växterna de säljer. Om växter marknadsförs som bivänliga så ska de vara bivänliga. Sveriges politiker måste trycka på för att införa gränsvärden i EU.

Som konsument kan vi efterfråga mer ekologiska växter i butikerna. Vi kan ställa frågor om hur växterna är odlade och om de innehåller skadliga bekämpningsmedel. Byt gärna sticklingar och frön med varandra – det är dessutom gratis! Tillsammans kan vi verka för en giftfri odlingssäsong som gynnar våra pollinatörer.

Naturskyddsföreningen i Mölndal

ANNONS