C: Regeringens beslut sätter snubbeltråd för unga som vill komma ut i arbetslivet

Vi måste öka ungas möjlighet till arbete och försörjning, men regeringens beslut att från och med april kraftigt höja arbetsgivaravgiften för unga är fullständigt obegripligt.