Skribenten lyfter vikten av att äldreomsorgens personal behärskar svenska.
Skribenten lyfter vikten av att äldreomsorgens personal behärskar svenska. Bild: Bengt Nilsson

De som jobbar med äldre måste kunna språket – jag måste ta till knep för att göra mig förstådd

Politikerna lyssnar inte på oss gamla – och kontrollerar inte hur de som jobbar med oss sköter sitt jobb.

ANNONS
|

Nog borde man ha rätt att få vara den person man är, oavsett ålder.

Vi gamlingar har buntats ihop i en hög. Politikerna lyssnar inte på oss, frågar inte hur vi mår, ber oss inte om goda råd. De kontrollerar inte hur de som är satta att hjälpa oss, sköter sitt jobb.

Det kan ibland bli väldigt komplicerat, då en del av våra hjälpredor är noviser, tillika inte alltid förstår vårt språk och kommer från olika samhällskulturer.

Rädsla för att prata klarspråk

Det känns tragiskt att vid hög ålder med trötthet, krämpor och ofta med behov av hjälp, tvingas ta till olika knep för att göra sig förstådd. Det är jätteviktigt att vi så länge som åldrandet tillåter, får behålla och själva ta tillvara på vår kognitiva förmåga. Inte ge upp för att vi måste brottas med fler problem än våra egna.

ANNONS

När vi gamla har berättat i media om vår upplevelse har vi ökat risken för att råka illa ut, med dåligt rykte och antaganden som följd. Det skapar en rädsla för att våga ge vår upplevelse.

Det är dock bara ett fåtal anställda med moraliska försyndelser som gör oss rädda. Det sorgliga är att arbetskamrater, de som förgyller vår tillvaro, berörs illa, väljer hellre ett annat yrke.

Språkförbistring orsakar problem

Men man måste också dra slutsatsen att det kan vara svårt för någon med en annan kultur och modersmål ska veta vad det är som de kan och inte kan utifrån uppgifterna de tilldelats enligt Sveriges tidigare standard. En kunskapsstandard vi äldre var vana vid. Språkförbistring kan även det orsaka onödiga bekymmer. Språket måste man själv kämpa med.

”Ser du icke vad jag säger”? Det kan bli väldigt roligt men också bli fel fast man menar väl.

Vi är många som arbetat inom vården, med olika yrkesutbildningar och yrkeserfarenhet. Det måste vara svårt för oss alla att se vad som hänt. Politiker, facket, tjänstemän och marknaden har tagit över. Fel man på fel plats har blivit följden.

Borde skriva kontrakt

Varje vårdtagare borde ha rätten att skriva ett kontrakt med arbetsgivaren, för den omvårdnad som vårdmottagaren är i behov av, i följd med åldrandet.

Att kunskap finns, att arbetsregler gäller och skall följas, hur vårt samhälle fungerar, att vi förstår varandras språk. Arbetsschema som följs, för att ha koll på tid och kostnader är väldigt viktigt.

Nog har politikerna skadat ryktet för undersköterskornas yrke. De är ju i första hand ett yrke i ett team med sjuksköterskor, som rehabassistenter bland sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Läkaren är allas vår chef och patienten ska stå i centrum. Tillsammans är vi ett team med flera specialiteter och yrkeserfarenhet. Att få del av patienters och teamets olika kunskap är en ynnest.

Ensamheten bryts av telefonsignaler. Vi gamlingar ringer till varandra. Vi berättar för varandra.

Arga, gråter och skrattar. Det spelar för det mesta ingen roll att verben böjs fel. Men att förklara skillnad mellan höger och vänster, då blir det svårt.

Lillebil Ekman

90+

LÄS MER:Tack politiker – för att ni ändrade er om Sörgården

LÄS MER:Här är grupperna som ska vaccineras på nytt mot covid-19 till hösten

LÄS MER:Tack för grillfesten på Brogårdens äldreboende

ANNONS