Ellevio höjer sina priser från 1 oktober.
Ellevio höjer sina priser från 1 oktober. Bild: Lisa Brunzell

Det är orättvist att vi som har Ellevio måste betala mer för elnätet

Är det rätt att kommuninvånare söder om Mölndal skall behöva betala dubbelt så mycket i nätavgifter, frågar sig en Lindomebo i en insändare

ANNONS

Hur länge skall Ellevio få mjölka invånarna i Lindome, Kållered och Hällesåker på orimliga nätavgifter?

Nu aviserar de ytterligare en höjning. Vad händer med likställighetsprincipen enligt kommunallagen som innebär att kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar i samma situation ska behandlas lika?

Är det rätt att kommuninvånare söder om Mölndal skall behöva betala dubbelt så mycket i nätavgifter? Det parti som förordar att Mölndals Energi tar över elnätet för ALLA sina kommuninvånare får min röst nästa val!

A.D, Lindome

LÄS MER:Lindome och Kållered har skyhöga elnätspriser – men inte Mölndal: ”Genomsnittligt pris”

LÄS MER:Lokala företag i Mölndal kämpar med de höga elpriserna: ”Alla lider”

LÄS MER:Elanvändare kan stängas av i vinter – till följd av Ringhalsstoppet

ANNONS