Det görs redan mycket för att skolan i Mölndal ska bli bättre

Att det är mycket som behöver göras för våra barn och unga i kommunen är nog många, om inte alla, överens om. Att resurser är begränsade och måste prioriteras samt att förändring tar tid likaså.

ANNONS

I den insändare som publicerades av Vänsterpartiets företrädare i Skolnämnden (Mölndals-Posten 10 februari 2022) nämns bland annat stöd till barn med NPF, individanpassad undervisning och stöd från elevhälsan. Retoriken i texten härleder lätt läsaren till uppfattningen att inget har gjorts, att inget finns på plats eller att inget görs idag. På intet sätt är detta förvånande när argumenten i årets valrörelse vässas.

Under innevarande mandatperiod har Grönblå Samverkan bland annat tillfört extra medel till skolhälsan, tidigarelagt utredningen av resursskola och under året ska ett handlingsprogram för särskilt begåvade elever tas fram. I den budget som antogs i Kommunfullmäktige i november 2021 anslås dessutom extra anslag för att minska antalet barn och elever per pedagog i förskola och skola.

Inom ramen för Skolnämndens verksamhet har vi gemensamt, majoritet och opposition, arbetat fram verksamhetsplaner. När målen är gemensamma och förslagen till beslut bedöms nå fram samarbetar vi således. Att då argumentera för att bästa möjliga resultat ska uppnås i skolan som om det finns de som säger motsatsen är att ge en skev bild av hur dagens verksamhet ser ut och den utveckling som sker.

Kristdemokraterna kommer alltid att verka för att inga barn hålls tillbaka och att inga barn lämnas efter i Mölndal. Detta oavsett hur medborgaren väljer att disponera sin röst i september.

Jenny Holf (KD), ledamot i skolnämnden

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS