Efterfrågan har minskat kraftigt på fysiska försäljningsställen av tågbiljetter. Detta har styrts medvetet, menar Christer Wilhelmsson, ordförande Järnvägsfrämjandet Avdelning Väst.
Efterfrågan har minskat kraftigt på fysiska försäljningsställen av tågbiljetter. Detta har styrts medvetet, menar Christer Wilhelmsson, ordförande Järnvägsfrämjandet Avdelning Väst. Bild: Olof Ohlsson

Det måste bli enklare att köpa biljetter till all kollektivtrafik!

Sammantaget behöver det bli bättre kundvänlighet för kollektivtrafikresenärerna, skriver Christer Wilhelmsson, ordförande Järnvägsfrämjandet Avdelning Väst.

ANNONS
|

SJ har stängt samtliga resebutiker och tagit bort alla biljettautomater. De säljer endast biljetter via telefon under kontorstid och då kostar det 100 kronor extra. Pressbyrån säljer SJ-biljetter mot en avgift på 100 kronor extra. Vissa länsbolag säljer SJ-biljetter. I Västsverige säljer endast Tidpunkten i Trollhättan SJ-biljetter. Den stängs våren 2024 liksom de återstående Tidpunkterna. I Borås ville man sälja SJ-biljetter men fick inte. Kvar blir endast den vid Nils Ericson terminalen intill Göteborg C. Resplus är en gemensam biljett mellan länsbolag och SJ.

Ett exempel är Stenungsund–Stockholm. Då reser man först med Västtrafik till Göteborg och sedan med X2000. Då bör samtliga länsbolag sälja varandras biljetter samt SJ-biljetter, biljetter till Öresundståg, MTRX och FlixTrain. Vissa ställen bör även kunna sälja biljetter till utlandet.

ANNONS

I dag hävdas det att efterfrågan har minskat kraftigt på fysiska försäljningsställen. Detta har styrts medvetet. SJ lade på 100 kronor på varje köp. Västtrafik hänvisar till ToGo-appen. Det fanns tidigare en informationskiosk på Göteborg C som bemannades av personal från Trafikverket och Västtrafik som svarade på frågor rörande all kollektivtrafik.

På Göteborg C finns det personal från SJ och Västtrafik som hjälper resenärerna och det är bra. Men det är inte säkert att personal från Västtrafik kan svara på frågor om SJ:s tåg eller MTRX:s tåg. Det bör vara personal som kan svara på frågor rörande all kollektivtrafik. SJ har även en lounge, men den har nästan bara de med förstaklassbiljett tillgång till. Tidpunkten bör bli ett bra försäljningsställe, som säljer alla slags biljetter till alla länsbolag samt till olika operatörer inom kollektivtrafiken.

Det är mycket viktigt att det finns resebutiker som samtidigt är informationsställen. Alla har inte en app eller dator. Turismen ökar kraftigt, vilket innebär att det är många ovana resenärer som vill ha någon att fråga. Västra Götalandsregionen har enormt mycket att erbjuda. Här finns storstad, skärgård och glesbygd.

Det är även viktigt med kundvärdar på de större stationerna. Förutom i storstäderna finns det i Alvesta, som bemannas av länstrafiken Kronoberg med generösa tider. De hjälper till med bland annat information, byten, ombokningar och ledsagning. Det är ett lysande exempel på samarbete mellan länstrafik och övriga tågbolag.

På tågen i Mälardalen finns det en kundtidning som heter ”Res Stockholm–Mälardalen”. På Tåg i Bergslagen (Örebro län, Västmanlands län och Dalarnas län) finns det en kundtidning som heter ”Hit och dit”. En liknande tidning bör finnas på tågen i Västsverige.

Sammantaget behöver det bli bättre kundvänlighet för kollektivtrafikresenärerna.

Christer Wilhelmsson

Ordförande Järnvägsfrämjandet Avdelning Väst

ANNONS