Premiera hållbarhetsinvesteringar och förenkla byte till fossilfri energi skriver den näringspolitiskt ansvarige hos Fastighetsägarna GFR i en insändare.
Premiera hållbarhetsinvesteringar och förenkla byte till fossilfri energi skriver den näringspolitiskt ansvarige hos Fastighetsägarna GFR i en insändare. Bild: Stefan Bennhage

Fastighetsägarnas önskan – sänkt skatt för bättre miljö

Sveriges mål är noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. En stor utmaning. Många behöver samverka och förändringar i lagstiftning krävs skriver Fastighetsägarna.

ANNONS

Fastighetsbranschen har stor potential att bidra i den viktiga klimatomställningen och har redan gjort stora investeringar och har minskat utsläppen från den egna verksamheten med 90 procent på 15 år. Mer är möjligt! Fastigheter kan utnyttjas smartare genom flexibel användning av lokaler men skattesystemet måste förändras. Lokalmomsen måste ses över för uthyrning till föreningar och momsbefriade verksamheter. Det behöver bli enklare att ställa om hur fastigheter används och klimatsäkras.

Ska främja återbruk och återvinning

Genom delningsekonomi och flexibilitet kan man anpassa till behov från boende, näringsliv och samhälle. Fastighetsägare jobbar ihop med hyresgäster för enklare system för avfallshantering som främjar återbruk och återvinning. Fastighetsnära insamling ska införas senast 2027, enligt ett regeringsbeslut i sommar.

Alltfler hyresgäster önskar möjlighet att ladda elbilar. Det kräver anpassningar från elnätsbolag så att fastighetsägare på ett säkert och ekonomiskt hållbart sätt kan erbjuda laddplatser.

”Kilmatförändringarna är redan här”

Trots att många är med och bidrar för att minska utsläppen, vet vi att klimatförändringarna redan är här. För fastighetsbranschen innebär värmeböljor utmaningar för att behålla god inomhusmiljö. Kraftiga skyfall kräver anpassning av dagvattenhantering och avlopp. Fastighetsägare gör stora insatser genom att förbättra ventilationssystem, sätta upp solskydd samt använda gröna tak och annan växtlighet för att klara skyfall.

Fastighetsägares miljöarbete framåt kräver:

• Att hållbarhetsinvesteringar och resurseffektivitet i fastigheter premieras.

• Förenkla byte till fossilfri energi. Möjliggör flexibel användning av fastigheter.

• Skapa skattesystem för hållbar utveckling. Slopa energiskatten på egenproducerad förnybar el.

Politiska beslut krävs

Fastighetsägare vill och kan bidra än mer i klimatomställningen. För det krävs politiska beslut. Vilka politiker kommer se till att så sker?

Linda Siverbo

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR

LÄS MER:Bygg fler fotbollsplaner på skolorna i Mölndal

LÄS MER:Flytta på mannen som misshandlar i stället för på kvinnan som blir slagen

LÄS MER:Därför blev det ingen konst på planket vid Forsebron

ANNONS