Adam F Laurén (KD) och de fyra partikollegorna Jenny Holf (KD), Peter Nyqvist (KD), Fredrik Adlercreutz (KD), Anders Karlsson (KD) skriver att de inte tänker låta hälften av Mölndalsbornas röster vara lagda i onödan.
Adam F Laurén (KD) och de fyra partikollegorna Jenny Holf (KD), Peter Nyqvist (KD), Fredrik Adlercreutz (KD), Anders Karlsson (KD) skriver att de inte tänker låta hälften av Mölndalsbornas röster vara lagda i onödan. Bild: Elvira Linderot

Hälften av allas röster ska inte vara lagda i onödan

”Vi tänker inte låta nästan hälften av medborgarnas röster vara lagda i onödan”, skriver fem Kristdemokrater och håller med signaturen Demokrats insändare från tidigare i februari och säger att

ANNONS
|

Demokrat, du har tyvärr rätt i det du har iakttagit. Socialdemokraterna och Moderaterna har tänkt att styra utan att ta hänsyn till vad andra partier anser eller ens lyssna på dess företrädare. Det började då de tillsatte Stefan Gustafsson (S) som kommunstyrelsens ordförande och Merjem Maslo (M) som kommunstyrelsens förste vice ordförande, en position som enligt praxis och tradition innehas av oppositionen. Att oppositionen inte har någon plats i kommunstyrelsens presidium gör att insynen i verksamheten minskar högst betydligt och gör det påtagligt svårare att påverka. I februari beslutade de dessutom att åka på en konferens tillsammans med stadsledningen. Med tanke på att det inte redovisades vare sig något godtagbart syfte eller någon ekonomisk konsekvens ansåg vi inte att denna var att klassa som en kommunal angelägenhet som skulle bekostas av skattebetalarna.

ANNONS

Förutom att uttryckligen påtala att mindre partier är besvärliga säger Stefan Gustafsson (S) dessutom att avtalet med Moderaterna innebär att de är överens om att driva ett antal saker där båda vill åt samma håll och att de inte ska röra saker där de har olika uppfattning. Det gör att vi har ett styre som är illa rustat för oplanerade händelser, något vi vet uppstår ofta. Betänk både pandemi och pågående hög inflation som goda exempel.

I det demokratiska systemet har oppositionen en viktig roll i att syna de beslut som fattas och att framföra andra perspektiv till dem. Det leder till att de blir mer genomtänkta och därmed bättre. Det behövs ingen direktdemokrati för det men det krävs att alla de politiker som röstats fram av medborgarna kommer till tals. Socialdemokraterna och Moderaterna styr staden med ett mandats övervikt. Vi tänker inte låta nästan hälften av medborgarnas röster vara lagda i onödan.

Adam F Laurén (KD), Jenny Holf (KD), Peter Nyqvist (KD), Fredrik Adlercreutz (KD), Anders Karlsson (KD)

LÄS MER:Ska alla få bestämma lika mycket kan vi slopa valen

ANNONS