Hålstens förskola känns som en ren principsak – där lämpliga alternativ inte ses över

Man planerar nybyggnation av en gigantisk förskola med många avdelningar i ett naturområde för både kräldjur, hackspett och gröngöling. Trots alla dessa faktorer så ska man driva på.

ANNONS
|

Att bygga förskolor är essentiellt vid expansion och nybyggnation. Ändå misslyckas Mölndal med detta. Det verkar komma som en total överraskning att våra barn behöver förskolor samt att det inte är gynnsamt för vare sig personal eller barn med stora avdelningar med för många barn per pedagog.

Man planerar nybyggnation av en gigantisk förskola med många avdelningar i Hålsten. Ett naturområde för både kräldjur, hackspett och gröngöling samt en våtmark. Insprängt i ett område som inte lämpar sig för den trafikökningen en stor förskola skulle innebära då den ska täcka upp behovet för Östra Mölndal. Trots alla dessa faktorer, som i sig vore nog för att skrota idén, samt överklagan från boende och uttalande från naturskyddsverket så ska man driva på.

ANNONS

"Vi måste ha förskoleplatser för våra barn", är politikernas vaga svar på varför man inte hittar bättre lösningar.

Ja det är väl självklart att vi behöver det, och det är verkligen inte det många opponerar sig mot. Det handlar om ett helhetstänk, hållbarhet för alla. Dessutom står nu baracker på gamla Ryet helt tomma. Dessa har använts som tillfälliga lokaler vid renovering – hade det inte varit en billigare och snabbare lösning att nyttja dessa medans man river och bygger nytt på befintlig plats i Rävekärr?

Just nu känns Hålstens förskola som en ren principsak för politikerna och man vill inte se över andra lämpliga alternativ.

Sara Flodin

ANNONS