Kristdemokraterna i Mölndal skriver att kritiken mot utvecklingen av Forsåker varit onyanserad.
Kristdemokraterna i Mölndal skriver att kritiken mot utvecklingen av Forsåker varit onyanserad. Bild: Elvira Linderot

I Forsåker kommer gammalt och nytt att mötas

Vi är ödmjuka inför synpunkter om att bevara historiska byggnader men anser att kritiken är onyanserad och att bakgrunden till de beslut som kritiserats inte kommit fram, skriver företrädare för Kristdemokraterna i Mölndal.

ANNONS
|

Under en tid har det kommit kritik mot ledning och styrelse i MölnDala Fastighets AB och politikers beslut om rivning av fastigheter i Forsåkers-området, ett område som har arbetats med under många år och är tänkt att bli en helt ny stadsdel i Mölndal. Vi är ödmjuka inför synpunkter om att bevara historiska byggnader men anser att kritiken är onyanserad och att bakgrunden till de beslut som kritiserats inte kommit fram.

LÄS MER:Öppet brev till politikerna: Rädda Kvarnbyn från rivningar

I Forsåker har lagts enorma resurser på att försöka bevara så mycket som möjligt utifrån flera kriterier bland annat att behålla den historiska miljön, forsen och koppling till pappersbruket, att kunna använda de äldre byggnaderna i ny och framtida verksamhet samt integrering av ny bebyggelse och samhällsservice som exempelvis skola.

ANNONS

Det har kommit kritik om att politiker ”skövlar” i Forsåker – då har man helt missat att det görs stora investeringar i Forsåkers gamla industrikärna, ett område som planeras bli en mötesplats med tydlig koppling till områdets historia. Titta gärna in på hemsidan forsaker.se för att läsa om planerna för Forsåker.

LÄS MER:Obegripligt att skolpolitikerna inte slåss för att bevara Kvarnbyn

Byggnader i dåligt skick

Flera av de äldre byggnaderna i Forsåker är dels inte ändamålsenliga för hur verksamheter bedrivs i nutid och dels är de i riktigt dåligt skick. Bara för att en byggnad är gammal innebär det inte att den kan eller ska bevaras, den måste kunna brukas, ha en funktion och måste kunna renoveras till en rimlig kostnad. Det räcker inte alltid med att en byggnad är kulturhistorisk värdefull. Det är vi politiker som måste ta ett helhetsansvar och göra nödvändiga avvägningar utifrån både kulturhistoria, verksamhetsbehov och ekonomi.

LÄS MER:Vi är många som är oroliga över Mölndalas planer i Forsåker

”Rosendahlskasernen” har varit i särskilt fokus i kritiken. Anledningarna är många till att byggnaden inte lämpar sig för pedagogisk verksamhet och har inget att göra med att den absolut skulle gå att använda i undervisningen om hemortens historia. Att hysa elever och undervisning i huset ställer krav på större mellanrum mellan rum och våningar än vad som i dagsläget medges för att kunna installera ny ventilation och säkerställa en godtagbar arbetsmiljö. Av utrymmestekniska skäl behöver även ytorna som innefattar entréer och trapphus byggas ut.

Summa summarum så skulle inte byggnaden se likadan ut, även om pengarna lades på upprustning. Rent byggnadstekniskt är den i mycket dåligt skick och innehåller material som när byggnaden uppfördes var godkända men som idag anses vara farliga. Det krävs mycket omfattande sanerings- och renoveringsarbete och det är inte försvarbart att investera i en byggnad som är i befintligt skick.

LÄS MER:Nya planen – det händer med husen i Forsåker

Dyrare att renovera

Enligt den byggtekniska utredningen som gjorts uppgår den bedömda renoveringen till cirka 45 miljoner kronor vilket är cirka 10 miljoner kronor mer än jämfört med nybyggnation. Placeringen av kasernen är dessutom inte optimal med hänsyn till hur området måste utnyttjas för skolverksamhet, byggnaden inskränker på mark för skolgård till eleverna.

Mölndals Stad har en årlig budget för investeringar och om vi lägger pengarna på kasernen medför detta att något annat får stå tillbaka. Det kan innebära att vi inte kan bygga en ny förskola och Kristdemokraterna prioriterar barn och ungdomar framför ett hus som inte är ändamålsenlig.

Med detta sagt, vi är måna om att försöka bevara äldre bebyggelse men det kan finnas andra perspektiv som måste tas hänsyn till. Vi får aldrig glömma att varje beslut vi politiker tar kommer på ett eller annat sätt att hamna på skattebetalarnas nota – vi måste därför ta ansvarsfulla beslut som är långsiktigt hållbara för Mölndals invånare.

Jenny Holf (KD), skolnämnden

Kent Klarenius (KD), MölnDala Fastighets AB

Adam F Laurén (KD), byggnadsnämnden

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS