”Regeringen har tagit viktiga steg mot en bättre folkhälsa. Men vi behöver vara många som hjälps åt. Hela samhället måste hjälpas åt”, skriver Kristdemokraterna.
”Regeringen har tagit viktiga steg mot en bättre folkhälsa. Men vi behöver vara många som hjälps åt. Hela samhället måste hjälpas åt”, skriver Kristdemokraterna. Bild: Christine Olsson

KD: Därför främjar vi ökad rörelse – för alla åldrar

Livet ska bli enklare att leva för fler. För att leva friskare liv skulle många behöva öka mängden fysiska aktiviteter. Vi rör oss för lite och 50 procent av alla vuxna har övervikt eller obesitas. Men även barn och unga har problem med detta och skärmarna är en del av orsaken. Nästan hälften av alla treåringar använder dagligen internet. Bland 14-åringarna är 76 procent på nätet mer än tre timmar en vanlig dag.

ANNONS
|

Bristen på rörelse och fysisk aktivitet påverkar barnens lungor, hjärtan, muskler och leder. Det ger dem sjukdomar som åldersdiabetes och fettlever och är orsak till ökad psykisk ohälsa med mer oro, ångest och stress.

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Statens medieråd i uppdrag att göra en kunskapssammanställning om sambandet mellan digital medieanvändning och effekter på den psykiska och fysiska hälsan, samt den kognitiva utvecklingen bland barn och unga. Utifrån den ska en åldersanpassad vägledning och rekommendationer för digital medieanvändning för åldrarna 0–18 år tas fram. Här måste även de stora digitala medieplattformar ta större ansvar.

Ska barn och unga lyckas lägga bort skärmarna behöver de få tillgång till föreningsliv och därför har regeringen beslutat att införa ett fritidskort. Det ska kunna användas av 8–16-åringar som betalning när de vill delta i idrottsaktiviteter, friluftsorganisationer och andra organisationer inom civilsamhället och kulturområdet. De som har det ekonomiskt tufft ska få ett extra högt belopp på sina kort.

ANNONS

Oavsett ålder är det inte alltid så lätt att börja träna, framför allt för den som är sjuk eller har andra utmaningar. Regeringen gör nu en satsning för att öka användningen av fysisk aktivitet på recept. När den är fullt utbyggd 2025 kommer regeringen avsätta 100 miljoner per år.

Målet är att förebygga levnadsvanesjukdomar som till exempel diabetes typ 2, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och depression. Kan vi dessutom undvika en del av fallolyckorna för 65+ så skulle vi bespara många äldre lidande och spara cirka 17 miljarder kronor per år. Studier visar att satsningen på fysisk aktivitet på recept har inneburit att äldre till exempel vågat gå till gymmet för första gången. Regeringen har även fördubblat satsningen till idrottsrörelsen för idrott för äldre 2023 och beslutat om att den nästan tredubblas från och med 2024.

Regeringen har tagit viktiga steg mot en bättre folkhälsa. Men vi behöver vara många som hjälps åt. Hela samhället måste hjälpas åt. Det handlar om oss alla, om vår gemenskap, om vår hälsa.

Jakob Forssmed (KD), Socialminister

Stefan Svensson (KD), Regionråd

Pernilla Wendesten (KD), Regionrådsersättare

ANNONS