Tyvärr finns det alltför stora variationer mellan Mölndals skolors möjligheter att ge sina elever bra och bemannade skolbibliotek, skriver Liberalerna.
Tyvärr finns det alltför stora variationer mellan Mölndals skolors möjligheter att ge sina elever bra och bemannade skolbibliotek, skriver Liberalerna. Bild: Håkan Johansson

L: Ge alla barn i Mölndal skolbibliotek av hög kvalité

För oss är det självklart att alla skolbibliotek ska ha ett stort och bra utbud av böcker, vara tillgängliga och bemannade av utbildade skolbibliotekarier. Nu tar vi det första steget för att nå dit, skriver Liberalerna.

ANNONS
LocationMölndal|
|

Få saker är viktigare om man vill ge människor jämlika villkor än att stimulera läsning och främja språkutveckling och språkförståelse. Läskunskapen är avgörande för ett fortsatt lärande i livet och för att kunna nå sina drömmar. Skolan har uppgiften att lära våra barn att läsa och varje skolas skolbibliotek är avgörande för att ge eleverna möjlighet till mer läsning, där skolbibliotekarien med sina kunskaper är lika viktiga som lärarens. Men det handlar inte bara om att nå goda studieresultat på sikt, skolbiblioteken kan också skapa en fysisk plats av studiero och trygghet men då måste de få rätt förutsättningar.

Tyvärr finns det alltför stora variationer mellan Mölndals skolors möjligheter att ge sina elever bra och bemannade skolbibliotek. Medan vissa skolor har stora, välfyllda och inbjudande skolbibliotek, bemannade med utbildade skolbibliotekarier på heltid, har vissa skolor bara en bokhylla inträngd i ett hörn. Vi Liberaler vill att alla barn i Mölndal ska få tillgång till skolbibliotek av hög kvalité. Därför har vi lagt en motion i kommunfullmäktige om att kartlägga alla Mölndals skolbibliotek, för att i nästa steg kunna åtgärda alla de bibliotek som inte håller måttet, något vi också fått med oss övriga partier i fullmäktige på och som därför nu kommer genomföras.

ANNONS

För oss är det självklart att alla skolbibliotek ska ha ett stort och bra utbud av böcker, vara tillgängliga och bemannade av utbildade skolbibliotekarier. Nu tar vi det första steget för att nå dit.

Joakim Tångeskog-Broström (L), ersättare skolnämnden samt ordförande Liberalerna Mölndal

Marcus Claesson (L), vice ordförande, skolnämnden

Fredrik Lesell (L), gruppledare

Elin Andersson (L), kommunalråd

ANNONS