Inkluderingen i skolan har gått för långt. Det tycker Mölndals liberaler.
Inkluderingen i skolan har gått för långt. Det tycker Mölndals liberaler. Bild: Susanne Hjalber

L: Vi vill se fler lärare och böcker i Mölndals skolor

Ingen läsplatta kan ersätta de fysiska böckernas fördelar, skriver Liberalerna i Mölndal.

ANNONS
LocationMölndal||

Det har funnits en okritisk hållning till skärmar i skolan. Fysiska böcker har fördelar som ingen läsplatta kan ersätta. Därför gör Liberalerna i regering stora satsningar på mer lästid och mindre skärmtid i skolan. Mölndals elever har genom statliga satsningar på 4,4 miljoner kronor fått ca 9 000 fler läroböcker. Liberalerna Mölndal vill hålla uppe takten och har 2 miljoner kronor mer per år för fler böcker, i vår oppositionsbudget.

Inkluderingen har gått för långt

Inkludering och individualiserad undervisning har gått för långt inom svensk skola. Huvudansvaret har också lagts på redan överbelastade lärare. I vissa fall har lärare förväntats genomföra över 70 anpassningar under en och samma lektion. Delen om ”extra anpassningar” i skollagen behöver slopas samtidigt som den överdrivna individualiseringen av en i grunden kollektiv verksamhet måste upphöra. Skolan behöver fler speciallärare som arbetar med eleverna istället för elevassistenter och rådgivande specialpedagoger.

ANNONS

Mölndal har beslutat om kommunal resursskola, men tyvärr på de centralt finansierade särskilda undervisningsgruppernas (CFSU) bekostnad. Liberalerna Mölndal anser att dessa grupper också behövs och måste få vara kvar.

Vi vill rusta upp skolgårdarna

För att främja läsinlärning har Liberalerna i regering infört lagkrav på bemannade skolbibliotek och nya läroplaner där läsinlärning uppvärderas. Dessutom reformeras lärarutbildningen och elevens val ersätts med mer undervisning i grundämnen. På sikt vill vi också återförstatliga skolan för att öka likvärdigheten.

Lokalt vill vi öka lärartätheten, utöka elevhälsan och Toleransprojektet, rusta upp skolgårdarna, stärka skolbiblioteken samt möjliggöra för alla elever att duscha enskilt. Allt detta är finansierat i vår oppositionsbudget. För Liberalerna kommer skolan alltid först.

För Liberalerna Mölndal:

Elin Andersson, kommunalråd

Joakim Tångeskog-Broström, L-ordförande

Marcus Claesson, skolnämndens vice ordförande

ANNONS