Monica Svensson och Maria Persson jobbar på trygghetslarmet, och är arbetsplatsombud och skyddsombud på Kommunal.
Monica Svensson och Maria Persson jobbar på trygghetslarmet, och är arbetsplatsombud och skyddsombud på Kommunal. Bild: Lotta Nyvall

Larmpersonalen: “Vi är oroliga för våra brukare”

Replik på artikeln om att trygghetslarmen görs om, där Ove Dröscher (S) och och Marja Hedin på vård- och omsorgsförvaltningen uttalade sig.

ANNONS

Omorganisationer har vi levt med sedan vi började i kommunal tjänst, inget förvånar längre. Inte heller är vi oroliga för egen del, undersköterskor med bred kompetens och lång erfarenhet är eftertraktade. Vi är oroliga för och värnar om våra brukare.

Information påstås ha lämnats, remisser ska ha skickats. Var? Berörd verksamhetschef gick i pension i augusti, utan att ha fört information vidare till verksamheterna. Ingen enhetschef, vare sig kommunal eller privat, hade en aning om detta. Beslutet fattades i vård- och omsorgsnämnden den 28 september, och publicerades på intranätet den 3 oktober. Information till personalen skedde via ett mejl som skulle sändas fredag den 6 oktober efter klockan 16.00 när samtliga enhetschefer tagit helg.

Att inte använda kommunens bästa resurser vid förändringar är otroligt nedvärderande av oss.

Högre kontinuitet och färre ansikten om hemtjänsten ansvarar för larmen, påstås det? Trygghetslarmet är inte ”helt andra människor”, vi är en grupp van att hantera akuta situationer och händelser av alla slag. Vår grupp är kontinuitet, lugna, trygga, kompetenta, har mångårig erfarenhet och är välkända bland både brukare, anhöriga och övrig personal. Att hemtjänstpersonalen känner brukarna, gör inte vi det? Vem känner de 600 brukare som inte har hemtjänst? Att de skulle veta om det behövs en eller två personal vid larm, hur då? Information om larmorsak är ofta obefintlig, knapphändig eller rent felaktig och går således inte att bedöma personalbehov efter.

Allt handlar alltid om pengar, hemtjänstgrupperna förväntas göra detta på befintlig budget. Det anses ingå i schablonbeloppet som betalas ut i dag. Hemtjänstens planeringsverktyg som visar utförd tid hos brukare visar att endast 60 procent av insatserna som utförs. Att det skulle finnas massa luft i systemet, nej, det är helt fel och det kunde verksamheterna svarat på om frågan ställts.

Det finns inte nog med personal för att utföra beviljade insatser, endast basala och helt nödvändiga insatser utförs. Skall ytterligare uppgifter läggas på grupper som redan går på knäna?

Ett väl beprövat sätt att starta en förändring är att få med sig personalen, informera och göra dem delaktiga. Att inte använda kommunens bästa resurser vid förändringar är otroligt nedvärderande av oss. Vi säger det igen, samverka med berörda verksamheter innan förändring och dialogmöten, tro inte att ni är bättre.

Sedan några år använder staden sig av ”Tillitsbaserat ledarskap” i alla led, den tillit som eventuellt funnits är i alla fall förbrukad för vår del.

Personalen på Trygghetslarmet

genom Monica och Maria, arbetsplatsombud och skyddsombud Kommunal

LÄS MER:Kraftig kritik från personalen när trygghetslarmet i Mölndal görs om

LÄS MER:SD: Ge en ordentlig förklaring – innan förändringen

ANNONS