Liberalerna: Att leva livet hela livet – det är livet

Politiker från Liberalerna i Mölndal, som numera sitter i opposition, skriver om satsningar de skulle vilja göra för äldre.

ANNONS
|

Att kunna leva livet hela livet och öka människors självständighet och egenmakt är centralt för Liberalerna. Därför gör vi betydande satsningar i vår budget för att främja ett aktivt och hälsosamt liv och inspirera till aktivitet bland årsrika.

Staden ska arbeta mer förebyggande så att människor klarar sig själva längre i livet. Vi vill därför öka samarbetet med föreningslivet, öppna fler miniträffpunkter, utöka fixartjänster och subventionera mat på äldreboenden och motion. Även den som lever på knappa medel ska kunna ha en aktiv fritid för fler friska år och en stärkt folkhälsa.

Ska ge omsorg i toppklass

När behov av hjälp uppstår, ska kommunen erbjuda vård och omsorg i toppklass. I hemtjänsten vill vi ha fasta team kring den äldre, en mindre grupp av personal som kommer på överenskomna tider och skapar kontinuitet, det främjar både trivsel och trygghet. Vår vision är att det ska finnas trygghetsboenden för äldre ensamma som söker gemenskap, det ger glädje och meningsfullhet i livet. För den som behöver vård och omsorg dygnet runt, ska det finnas äldreboenden anpassade efter behov.

ANNONS

Ny teknik och digitalisering

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Andelen äldre ökar samtidigt som andelen arbetande minskar. Utmaningar med bemanning och finansiering kan delvis lösas med ny välfärdsteknik, digitalisering och kompetensutveckling, satsningar som Liberalerna också driver.

Boende på äldreboende i Mölndal har rätt till den sjukvård de behöver, dock ser det inte ut så idag. Liberalerna vill att de som bor på boenden ska ha en fast läkarkontakt som regelbundet besöker den äldre för en bättre och kontinuerlig vård, därför vill vi se ett tätare samarbete med Västra Götalandsregionen.

Livet ska levas och med rätt satsningar på det förebyggande arbetet så ökar också livskvaliteten hela livet.

Margareta Krakowski (L) Vård- och omsorgsnämnden

Sarah Skogberg (L) Vård- och omsorgsnämnden

Glenn Grimhage (L) Gruppledare

Elin Andersson (L) Kommunalråd

ANNONS