Liberalerna anser att Mölndals goda ekonomi ger möjlighet till både sänkt kommunalskatt och satsningar på välfärden.
Liberalerna anser att Mölndals goda ekonomi ger möjlighet till både sänkt kommunalskatt och satsningar på välfärden. Bild: Matilda Spetz

Liberalerna Mölndal: Sänk skatten och stärk välfärden

Liberalerna Mölndal vill se en effektiv kommunal verksamhet utan besparingar och skattehöjningar.

ANNONS
|

Mölndal har idag en god och välskött ekonomi, något som Liberalerna har varit med att ta ansvar för.

Det är ingen tillfällighet att Mölndal både utsetts till årets superkommun samt årets kulturkommun, tack vare Liberalerna, våra samarbetspartier och alla engagerade medarbetare.

1 000 nya invånare per år

Den fasansfulla pandemin har drabbat oss alla på något sätt men även fört med sig nya erfarenheter och lösningar, bland annat digitala arbetssätt och mötesformer, vilket på många sätt har varit positivt.

De senaste åren har inflyttningen till Mölndal ökat med i snitt 1 000 invånare per år och vi har passerat milstolpen 70 000 Mölndalsbor.

Fler invånare innebär en högre efterfrågan på kommunal service, ett behov som kräver både en långsiktig planering för framtiden samt robusthet för att möta alla utmaningar vi kommer att ställas inför.

ANNONS

God ekonomi

Mölndals ekonomi är idag mycket god tack vare ekonomisk hushållning och ett ständigt förbättringsarbete. Dock så har resultaten mer än väl överträffat budgeten med hundratals miljoner.

Stadens kommunrevision har de senaste två åren riktat stark kritik mot dessa stora överskott och med facit i hand med all rätta då skattebetalarna har fått betala för mycket skatt. Våra offentliga medel är något som vi har ansvar för att hantera på bästa sätt.

Inga besparingar

När staden växer, vi blir fler invånare och kraven på den kommunala välfärden ökar, så behövs inga besparingar inom stadens olika verksamheter eller skattehöjningar. Mölndal har förutsättningar för både lägre skatt och en ökad välfärd.

För Liberalerna är det vägledande med det skatteuttag som ger bäst nytta för våra invånare utan slöserier eller ogenomtänkta satsningar. Därför säger vi ja till en effektiv verksamhet men nej till besparingar och skattehöjningar.

Glenn Grimhage, Marcus Hjalmarsson, Elin Andersson, Fredrik Lesell, Margareta Krakowski

Företrädare för Liberalerna Mölndal

LÄS MER:KD: Vårdalternativen minskar med vinstförbud

LÄS MER:Bygg fler fotbollsplaner på skolorna i Mölndal

LÄS MER:Det går visst att erbjuda mer än 15 timmars förskola – om politikerna satsar på det

ANNONS