Genrebilder från skola. Får användas flera gånger. Ska vara anonyma både vad gäller skola och elever. penna, suddgummi, skriver
Genrebilder från skola. Får användas flera gånger. Ska vara anonyma både vad gäller skola och elever. penna, suddgummi, skriver Bild: Susanne Hjalber

Liberalerna: Skolan först!

Jämfört med liknande kommuner har Mölndal låga kunskapsresultat. Att jämföra med rikets genomsnitt duger inte, när vi tillhör kommunerna med Sveriges bästa förutsättningar. Skolans kostnader ökar mer än vad de kompenseras för, vilket i praktiken leder till nedskärningar i verksamheten. Därför föreslog vi 70 miljoner kronor mer de kommande tre åren i anslag till skolan, än vad styrande S+M gör.

ANNONS
|

Mölndal har en låg elevpeng och är en av de kommuner som har lägst lärartäthet i Sverige. Vi har inte ens rätt till max statsbidrag för speciallärare, eftersom de är för få. Fler och välutbildade lärare är viktigaste faktorn för höga kunskapsresultat.

I dessa oroliga tider med krig och hat är det viktigt att minnas historien och nazisternas ”arbetsläger” med miljontals människor avrättade i massgravar. Med utökat Toleransprojekt kan fler högstadieelever besöka före detta koncentrationsläger i Polen. Vi föreslog också mer resurser till Kulturskolan för kortare köer, till livsmedel för bättre skolmat och till skolgårdarna eftersom underhållet är eftersatt. Investeringar behöver också göras så att eleverna kan duscha enskilt efter idrotten.

ANNONS

Vi i Liberalerna ger oss inte förrän alla elever i Mölndal får en bra skolgång.

Läskunnigheten är avgörande för fortsatt lärande och för att nå sina drömmar. Regeringen satsar därför på stärkta skolbibliotek. Mölndal får 1,5 miljoner kronor år 2025 och 3 miljoner kronor år 2026. De här pengarna ska givetvis då också gå till skolbiblioteken och inget annat, som i S+M-budgeten. I dag har skolbiblioteken ofta dåliga öppettider och gamla, slitna böcker. Med mer resurser kan öppettiderna förlängas och böckerna förnyas.

Liberalerna i regeringen satsar stort på riktiga skolböcker. Fysiska läromedel med övningsböcker, främjar läskunnighet, motorik och kreativa lösningar. Med kommunal läromedelspeng säkerställer vi att varje rektor får max statligt bidrag och maximalt med skolböcker.

De särskilda undervisningsgrupperna måste vara kvar tillsammans med resursskolan, och få full finansiering. De kommer ge fler barn möjlighet till rätt stöd och att lyckas i skolan.

Vi i Liberalerna ger oss inte förrän alla elever i Mölndal får en bra skolgång.

För Liberalerna Mölndal

Elin Andersson (L), kommunalråd

Marcus Claesson (L), skolnämndens vice ordförande

Joakim Tångeskog-Broström, ordförande Liberalerna Mölndal

ANNONS