Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Elvira Linderot

Miljöpartiet: Biologiska mångfalden utarmas – vi politiker behöver ta ansvar

Dagligen får vi rapporter som visar hur vi överskridit gränserna där ekosystemen inte hinner återhämta sig och den biologiska mångfalden utarmas. Har inte vi politiker då ett ansvar att försöka göra något åt detta? skriver Miljöpartiet Mölndal.

ANNONS

Vi lever på en planet med begränsade resurser och ekologiska system som vi är beroende av för vår överlevnad. Det får elever lära sig redan på lågstadiet.

Dagligen får vi rapporter som visar hur vi överskridit gränserna där ekosystemen inte hinner återhämta sig och den biologiska mångfalden utarmas. Har inte vi politiker då ett ansvar att försöka göra något åt detta?

Miljöpartiet har tagit ställning. I vårt budgetförslag presenterar vi ett förslag på en styrmodell så att vår kommun ska kunna bidra till att vi återfår en balans och lever ett gott liv inom de planetära gränserna.

Merjem Maslo (M) och den politiska majoriteten i Mölndal anser detta vara världsfrånvänt, vilket framkom i förra veckans budgetdebatt. Världsfrånvänt! Det är ett anmärkningsvärt ord att använda när det handlar om att ta ansvar för planetens tillstånd och för att vilja bedriva ett miljö- och klimatarbete för en långsiktig hållbar utveckling. Detta har kommunfullmäktige också beslutat att vi ska göra enligt de övergripande målen.

ANNONS

Den stora frågan till majoriteten blir så klart vilken värld de lever i och vilka fakta de utgår ifrån när de ska styra den här staden? Har de hittat en egen planet där de ekologiska gränserna kan liknas vid ett par väldigt töjbara stretchjeans eller är det som vanligt att det är någon annans ansvar att styra och leda världen mot en hållbar utveckling? Och, ja, det är bra att den politiska ledningen satsar lite på återbruk av möbler, laddstolpar och någon mer cykelbana. Men detta räcker inte. Den politiska ledningen behöver ta ansvar för styrningen av staden och visa politiskt ledarskap för en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljöpartiet Mölndal

ANNONS