Linda Obiedzinski, förste vice förbundsordförande MUF, samt Arvid Strandberg, distriktsordförande MUF Västra Götaland Västra.
Linda Obiedzinski, förste vice förbundsordförande MUF, samt Arvid Strandberg, distriktsordförande MUF Västra Götaland Västra. Bild: Pressbild

MUF: Tre reformer för ökad jämställdhet

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder finns det många orättvisor kvar. Kring internationella kvinnodagen gör många politiker utspel om hur viktigt jämställdhet är. Stora ord gör inte mycket om de inte följs upp med handling. MUF har under hela förra året drivit ett antal viktiga reformer för att få bort orättvisorna, nu är det dags att regeringen genomför dem.

ANNONS

Sverige har fortfarande stora orättvisor som försämrar kvinnors liv. Kvinnan med smärtor möts ofta av en vård som är eftersatt i kunskap kring kvinnosjukdomar, kvinnan som i ung ålder drabbas av psykisk ohälsa möts ofta av långa köer till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och kvinnan som blir utsatt för brott möts ofta av ett alltför svagt stöd från samhället. För att komma åt dessa orättvisor har vi i MUF tagit fram ett antal reformer.

Kvinnovården måste fungera. För att det ska ske måste kunskapen om smärtsjukdomar som endometrios och vulvodyni öka. Hela 8 av 10 har aldrig hört talas om endometrios, trots att det drabbar var tionde kvinna. För att kunskapen ska öka måste endometrios klassas som en nationell folksjukdom. Därtill måste rutiner för dessa smärtsjukdomar införas i elevhälsan. Då kan fler kvinnors smärta identifieras, diagnostiseras och behandlas redan i ung ålder.

ANNONS

Köerna till BUP måste bort. Köerna till BUP har ökat dramatiskt över hela landet och till allra största del är det unga tjejer som inte får hjälp. I Västra Götaland får 19 procent som lider av psykisk ohälsa stå olagligt länge för att få stöd. Dagens vårdgaranti för BUP på max 30 dagar följs inte. Vi drev på moderaternas partistämma igenom ett förslag om att regionerna ska behöva betala viten när de inte levererar den lagstadgade vården i tid. Därtill står Moderaterna nu också tack vare oss för att sänka vårdgarantin till 15 dagar. Tillsammans hade dessa gjort att ordet garanti betyder något.

Upprättelse och stöd till sexuabrottsoffer. Under lång tid har Sverige haft en socialdemokratisk syn på brott. Utifrån den synen har man byggt ett system där nästan allt stöd riktas till förövaren istället för offren. Att det finns oändliga resurser för förövarens rehabilitering men inte ens pengar för offrets psykologbesök är bisarrt. Det är rätt att försöka rehabilitera kriminella men dagens ordning är oerhört orättvis. I polisregion Väst har antalet anmälda sexualbrott årligen ökat med 55 procent på tio år. Vi vill att den som blir utsatt ska få höjd skadeståndsersättning och kostnadsfri psykolog och att det blir enklare att få kontaktförbud.

Sverige ska vara ett tryggt, jämställt och rättvist land för alla. Under socialdemokraternas åtta år vid makten fördes konsekvent en politik som försämrade jämställdheten i Sverige. Flera av reformerna vi skriver om har vi redan drivit igenom på vår partistämma. Nu är det dags för Moderaterna att visa att det vi beslutar inte bara blir partipolitik utan också regeringspolitik och därmed verklighet – att stora ord om orättvisor också omsätts i reformer för förändring.

Linda Obiedzinski, förste vice förbundsordförande MUF

Arvid Strandberg, distriktsordförande MUF Västra Götaland Västra

ANNONS