Ungefär så här skulle LSS-boendet se ut i formen, men färgskalan skulle gå mot det något mer traditionella röda och vita.
Ungefär så här skulle LSS-boendet se ut i formen, men färgskalan skulle gå mot det något mer traditionella röda och vita. Bild: Emrahus

När företag vill bygga i Mölndal ignoreras invånarnas åsikter

Det absurda i sammanhanget är att byggnadsnämnden i alla avseende negligerat kommunens egna invånares synpunkter i processen, och på flera tveksamma sätt gått företagets ärende till mötes.

ANNONS
|

Som tidigare skrivits om i Mölndals-Posten vill ett privat företag bygga ett LSS-boende i Lindome på Spinnmästarevägen innehållande sex lägenheter i ett hus på 30 meter x 10 meter 8-9 meter högt. Det absurda i sammanhanget är att byggnadsnämnden i alla avseende negligerat kommunens egna invånares synpunkter i processen, och på flera tveksamma sätt gått företagets ärende till mötes. Åtgärder och krav som man efterfrågat för andra bygglov gäller tydligen inte då ett företag vill bygga.

En av de frågor som skulle utvärderas innan bygglov gavs var om den relativt smala Spinnmästarevägen tål mer trafik. Hör och häpna: I detta fall har byggnadsnämnden godkänt en utredning, som det aktuella företaget gjort på egen hand, vilken enligt dem ger en ringa mängd utökad trafik. Detta borde förstås ha gjorts av en utomstående objektiv konsult.

ANNONS

LSS-boendet enligt de själva, det vill säga Emrahus, ökar trafik mängden motsvarande två enbostadsfastigheter. Att LSS-boendets egen trafik är omfattande, med personaltransporter till och från för två till tre personer per skift och dag, sju dagar i vecka, samt transporter för olika förnödenheter såsom tvätt, mat, apoteksvaror, samt transporter för de boendes dagliga verksamhet till olika aktiviteter och omsorg samt besökande, är att anta.

De två enbostadsfastigheter Emrahus tagit som jämförelse består av två familjer, två vuxna med två barn per fastighet, med hund, som varje dag kör till jobbet eller skjutsar till skolan och i stort sett varje dag skjutsar barnen till aktiviteter senare på dagen, samt åker hem varje lunch och rastar en hund. Så ser förstås inte den normala familjesituationen ut i området, av de cirka 25 fastigheter som nyttjar vägen regelbundet, har endast 10 barn. Så hela jämförelse haltar betänkligt, men tydligen har nämnden godkänt denna utredning.

Ingen arkeologisk utgrävning för företaget

Ytterligare en sak som kan nämnas är att företaget inte ålagts att göra någon arkeologisk utgrävning trots att det finns hällristningar på marken i fråga, samt att det finns kulturhistoriska lämningar, murar och dylikt. Endast 50 till 100 meter från den berörda fastigheten har två privatpersoner som tidigare byggt varit tvungna att göra arkeologiska utgrävningar innan påbörjad byggnation, trots att där endast gjorts fynd i utkanten av deras aktuella fastigheter. Varför gör byggnadsnämnden skillnad på ett företags önskan om bygglov och kommunens egna invånare, då det gäller arkeologiska utgrävningar?

En tredje sak som kan nämnas är att på en närliggande markområde ville en privat person bygga ett hus med fyra lägenheter, vilket inte kunde beviljas, man godkände efter ett antal turer ett bygge med två lägenheter. På marken där LSS-boendet skall byggas har alla grannar fått yttra sig och inte haft några invändningar mot att två enbostadsfastigheter skulle byggas. Det var nämligen detta kommunen kommunicerade med grannarna från början, detta ändrades efter ett tag till ett hus med sex lägenheter, då ett företag köpte tomten. Ett stort svek mot kommunens invånare kan man tycka, speciellt då en granntomt köptes enligt dessa första premisser

Även den enskilda vägföreningen har haft synpunkter på bygget, vilket enligt uppgift negligerats.

Man kan konstatera i en sammanfattning att kommunens invånares synpunkter väger lätt, då privata företag vill etablera verksamheter. Till råga på allt representerar byggnadsnämndens ordförande ett parti som alltid officiellt inte vill ha privata vårdgivare, hyckleri kan man tycka!!!!

Missnöjda grannar

ANNONS