Närhälsan sparar bort sig själv

Närhälsan talar om att ersätta personal i receptionerna med digital incheckning, med detta drabbar vi som hårdast våra äldre och andra som kan behöva personligt stöd vid sina besök. Ska inte regionens invånare kunna känna trygghet i det mest basala vi erbjuder: en god och jämlik vård.

ANNONS
|

Vårdadministrationen försvinner inte för att administratörer plockas bort. Det gör bara att vårdpersonal får utföra administrativa uppgifter och därmed kan ägna mindre tid åt patienterna.

Närhälsan måste ta ansvar för att befintliga resurser används på bästa sätt.

En av våra medlemmar säger: ”Patienter som kommer till våra receptioner har många frågor som de behöver hjälp med, och många av våra patienter har inte bank-ID eller Swish för att kunna checka in och betala, när man väljer att göra på detta vis så exkluderar vi människor.”

I Sveriges läkarförbunds rapport ”Tiden räcker inte till – återhämtning och patientsäkerhet” kan vi läsa att bland primärvårdsläkarna är det 30 procent som inte hinner med det direkta patientarbetet inom ramen för sin normala arbetstid.

ANNONS

I en rapport från McKinsey konstateras bland annat att den svenska sjukvården har god kvalitet och att antalet läkare i förhållande till antalet invånare är högt i ett internationellt perspektiv. Men jämfört med andra länder tar svenska läkare emot förhållandevis få patienter.

Så till Närhälsan och Västra Götalandsregionen: låt läkare och vårdpersonal använda sin arbetstid till att möta patienter och administratörerna sköta administrationen.

I en annan tidsstudie inom primärvård visade det sig att bara 37 procent av personalens arbetstid ägnas åt direkt patientarbete.

Med detta i tanken, vill alltså Närhälsan minska sin vårdadministrativa personal. Detta samtidigt som man är på väg att införa taligenkänning vilket riskerar att öka vårdpersonalens administration än mer.

Ett av Visions ombud berättar: ”Taligenkänning kan inte ersätta medicinska sekreterare. Jag får till mig från många medlemmar att de är oroliga för att när man använder taligenkänning så kommer det att missas att skickas brev, remisser och andra viktiga dokument, något som vi i dag gör när vi skriver läkarnas diktat. Och i dag vet vi inte ens om systemet är patientsäkert, för vem kontrollerar att det blir rätt.”

Så till Närhälsan och Västra Götalandsregionen: låt läkare och vårdpersonal använda sin arbetstid till att möta patienter och administratörerna sköta administrationen. Låt administrationen vara den sida som gör att vårdpersonalen får ut mer än 30–40 procent i patienttid.

Då får vi maximalt med vård för pengarna.

Jonas Ericsson

Avdelningsordförande, Vision Västra Götalandsregionen

ANNONS