Två V-politiker argumenterar för mer resurser till skolan.
Två V-politiker argumenterar för mer resurser till skolan. Bild: Stig Hedström

Nu måste våra skolor få mer resurser – och blir mer jämlika

Skolan måste få mer resurser för att alla elever ska få en rimlig chans. Annars är risken stor att mångas studiemotivation försvinner.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Att uppnå bästa möjliga resultat i skolan – det är ett av dom tre målen i verksamhetsplanen i Mölndals skolor, från årskurs 0–9.

När du försöker och försöker och ändå inte får godkänt betyg kan det kännas ganska hopplöst.

När dina föräldrar försöker och gärna vill hjälpa dig men inte har förmågan kan det kännas ganska hopplöst för dem också.

Att uppnå bästa möjliga resultat är inte så lätt för alla.

Det kan finnas många hinder på vägen.

Du kanske inte kan språket tillräckligt.

Du kanske bor i ett område där få föräldrar har eftergymnasial utbildning, i ett så kallat socioekonomiskt svagt område.

Du kanske upplever stress på grund av oro i hemmet som arbetslöshet, sjukdom eller något annat som är stressrelaterat.

Du kanske har en NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning).

Anpassa undervisningen

Undervisningen måste vara mer individanpassad anser vi. Det är inte bara prestationer som ska räknas, försök måste också uppmuntras!

Det vi har räknat upp som ”hinder” för att inte kunna uppnå önskvärda resultat ska inte vara hinder. Skolan ska kunna lösa det som inte finns och det ska inte bero på vilken skola du går på eller vilken utbildning föräldrarna har!

Har du en diagnos ska du få anpassad utbildning så att du klarar dig så bra som möjligt ändå.

Du ska få hjälp och stöd av elevhälsan om du har problem hemifrån eller om det kanske är allt resultatinriktat som stressar dig.

Måste finnas fler lärare

Det måste finnas tillräckligt med utbildade lärare och övrig personal (det gör det inte idag) så att var och en får hjälp utifrån sina förutsättningar.

Därför vill Vänsterpartiet ge skolan mer resurser för att alla ska få samma möjligheter och vi ska få en jämlik skola.

Åt var och en för var och ens behov!

Annars är risken stor att studiemotivationen försvinner och det leder till stress där eleverna blir så kallade ”hemmasittare” eller elever med problematisk skolfrånvaro.

Annika Svengren och Hannah Nyman

representanter för Vänsterpartiet i skolnämnden

Ladda ner vår nyhetsapp

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS