Västlänksbygget fotograferat i juni 2022.
Västlänksbygget fotograferat i juni 2022. Bild: Anders Ylander

Oärligt mantra om Västlänken

”Den under falska premisser lanserade frälsar-länken är lika nyttig och briljant som jorden är platt”, skriver Christina Lönnroth.

ANNONS
|

Trafikverket skrev tidigt, citat: ”Västlänken innebär att kapaciteten på Göteborg C förbättras avsevärt, men det innebär inte att det går att köra fler tåg till Göteborg”, Rapport Trafikering Västlänken 2011-05-23.

Partipiskor och sektbeteende kan förklara Västlänken-politikernas återkommande böneutrop om länken som når himmelska höjder och nya dimensioner. Efter att ha läst halva meningen i citatet, så gick de i spinn i dimmorna.

Riksrevisionen läste hela meningen och skrev i sitt remissvar, med titeln: Underlag och motiv för beslut i två stora infrastrukturprojekt – Västlänken och höghastighetsbanor, 2012:21 – Bilaga 1:

”Eftersom kapaciteten på Västlänken är beroende av kapaciteten på de tungt belastade omgivande spåren in mot Göteborg innebär utbyggnaden i sig ingen praktisk möjlighet att öka antalet tåg, trots att detta är det huvudsakliga skälet till utbyggnaden.

ANNONS

För att med Västlänken kunna bibehålla den trafik som den befintliga säckstationen på Göteborgs central i dagsläget kan hantera så krävs kompletterande investeringar som ännu inte är utredda eller beslutade”.

De kompletteringar som Västlänken kräver, kunde man läsa om i GP Debatt 29 maj, 2019: ”Västlänkens kringkostnader skenar – 185 miljarder saknas”.

Läskunniga kan förstå att mantran som fortfarande basuneras ut, om att Västlänken är nödvändig och ökar antalet tågrörelser, är byggda på tro och visioner, i bästa ”Flat Earth Society”-stil. Hittills är hela budgeten, cirka 34 miljarder skattekronor, kastade på en halv Västlänk, som färdig bedömts vara utan samhällsnytta. Dyskalkylektiska chefer och politiker som döljer sanningar, utgör en samhällsfara. Finns där någon esoterisk kunskap, bortom vår horisont, eller är det seklets skatteblåsning?

Medan välfärden pyser ut, är det möjligt att även tålmodiga väljare har en smärtgräns när det gäller att bli förda bakom ljuset.

Den under falska premisser lanserade frälsar-länken är lika nyttig och briljant som jorden är platt!

Christina Lönnroth

ANNONS