En ny logistikpark planeras intill E6 i Lindome.
En ny logistikpark planeras intill E6 i Lindome. Bild: Lotta Nyvall

Öppet brev till Stefan Gustafsson (S)

Öppet brev angående planer på ny logistikpark i Lindome till kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson (S). Vi i texten är boende i Björnåsens samfällighet och på Dammets byväg i Lindome.

ANNONS
|

Bäste Stefan: till att börja vill vi påminna dig att du är folkvald, alltså vald av folket med allt vad det innebär. I Mölndals-Postens artikel, som publicerades i papperstidningen 2 maj 2024, kommentarer du våra farhågor och oro för den planerade logistikparken med, som vi upplever, okunnighet och arrogans. Vi ska inte gå in på detaljer och teknikaliteter här, utan snarare på den brist på respekt och förståelse för vår oro för planerna du visar oss. Om inte annat hade det varit klädsamt för dig att säga att ”vi förstår er oro” och att ”vi tar den på allvar”. Men nej, vi får i princip en klapp på axeln, att vi inte förstår, att detta inte kommer att påverka oss alls, att planerna egentligen är bra för oss. Vi undrar: har du läst länsstyrelsens yttrande om planerna på ny logistikpark? Detta yttrande är mycket kritiskt till logistikparken och innehållet stämmer också väl med vad vi själva har sagt och skrivit under samrådet i december. Med detta sagt vill vi kommentera några felaktigheter och belysa några sakförhållanden i frågan.

ANNONS

Bara i Björnåsen och Dammets byväg finns det upp mot 120 hushåll, plus boende i Långås, Fågelsten och Ingemantorp som direkt kommer att beröras av såväl anläggning av, som logistikparken i sig. Du säger att det är 300 meter till närmaste fastighet, detta är fel: de närmaste fastigheterna utefter Spårhagavägen ligger mindre än 100 meter från tänkt tillfartsväg. Du vidhåller dock att sprängningarna kommer att märkas: ”Sprängningarna kommer de att höra. Men det är en tillfällig åtgärd.”

Då byggfasen beräknas pågå i upp till 15 år, med sprängningar var och varannan vecka, kan detta knappast sägas vara en tillfällig åtgärd. Vi tror dock inte att sprängningarna är det värsta problemet. Tror du på allvar Stefan att 150 lastbilsrörelser per dag som ska in och ut från byggområdet över ängen vid brandstationen och vidare genom rondellen vid av- och påfarten till E6:an, inte kommer att märkas för oss som bor i området? Till detta kommer störningar under byggfasen med sprängningar som redan nämnts, i tillägg till buller och damm från en stenkross som går konstant samt skjutning med spett på större sten, dessutom lastning/lossning av dessa massor. Det kommer att bullra, damma och lysa, och därmed såklart skapa betydande påverkan i området, och detta i 15 år. När logistikparken väl är klar år 2040 beräknas det att vara i storleksordningen 1 000 lastbilsrörelser per dag. Allt detta direkt gränsande till Sandsjöbacka naturreservat, tillika klassat som Natura 2000-område med stora naturvärden.

Bäste Stefan, du och någon representant från er koalitionspartner (M) är hjärtligt välkomna till oss här i Lindome för att över en fika samtala om planerna på logistikparken. Det finns mycket mer att säga.

Vänliga hälsningar från

Per Anders, Åke, Gun, Marika, Fabian, Sonja, Jonas, Peter, Cathrine, Mattias, Ingela, Jan, Nina, Lena, Paula, Therese m.fl. boende på Dammets Byväg, Humlekärret och Björnåsens samfällighet.

LÄS MER:Lindomeborna bjöd hem politikerna för att rädda sitt område

LÄS MER:Logistikparken som är en grustäkt – stoppa projektet

LÄS MER:De protesterar mot planerna på logistikpark: ”En förtäckt bergtäkt”

LÄS MER:Logistikpark i Lindome planeras – här kan det skapas 500 jobb

ANNONS