Planerna på den nya stadsdelen Forsåker riskerar att radera ut viktiga historiska värden, skriver Lars Gahrn.
Planerna på den nya stadsdelen Forsåker riskerar att radera ut viktiga historiska värden, skriver Lars Gahrn.

Rivningarna gör att Mölndal går miste om sin historia

Kommunala bolaget Mölndala verkar vilja förvandla Mölndal till en betongförort.

ANNONS
|

Ska Mölndal förvandlas till en trist betongförort? Ja, om Mölndala får fortsätta att riva, kommer de flesta av byggnaderna inom Forsåkersområdet att försvinna. Forsåker kommer att se ut som en nybyggd betongförort utan historia. Mölndala har högtidligen förklarat, att rivningsperioden är över, men enligt Mölndals-Posten vill man nu fortsätta rivningarna.

Man har fått rivningslov för Rosendalskasernen (Forsåkersgatan 2E). Detta hus hör till de mest skyddsvärda. Det är gammalt, byggt redan 1853. Huset har tjocka välmurade tegelväggar och representerar de äldsta och bästa av arbetarbostäderna.

Rivningsbeslutet har tagits trots starkt motstånd från stadens tjänstemän. Rivningen motiveras bland annat med påpekandet, att det blir det billigare att bygga nytt än att rusta upp ett gammalt hus. Tyvärr har man fått låta huset stå utan underhåll och uppvärmning under många år. Under sådana förhållanden förfaller ett hus snabbt.

ANNONS

Först vansköter man byggnader, och sedan klagar man över att de är i dåligt skick. Det är sorgligt att ett kommunalt bolag tillgriper sådana metoder. Upprustningskostnaderna ökar för varje år.

De upprustningskostnader, som presenteras, är dessutom högt räknade. När Mölndala rustade upp Kvarnbygatan 4 vid Gamla torget, blåste man ut hela huset och satsade även på nytt tak. Om man genomför upprustningar, som snarast är nybyggnadsverksamhet, är det klart att mycket pengar går åt. Det finns dock andra och billigare sätt att rusta upp fastigheter.

Läget är nu mycket allvarligt. Mölndal håller på att radera ut viktiga delar av sin historia. Mölndal är ett gammalt samhälle med lång historia, men om man river de äldre byggnaderna, kommer staden att allt mer likna en nybyggd betongförort. Detta kommer att belasta dess anseende och minska dess förmåga att locka hyresgäster och besökare.

Tänk om! Låt bli att riva vidare! Bevara i stället!

Lars Gahrn

ANNONS