Rosendalskasernen i Forsåker.
Rosendalskasernen i Forsåker är byggd på 1800-talet. Bild: Mölndals hembygdsförening

Rosendalskasernen är unik – riv den inte

Gamla arbetarbostäder är en bristvara och bör bevaras, skriver Lars Gahrn.

ANNONS
|

Jag besöker ofta Mölnlycke på grund av ortens historiska minnen. Även fastighetsbolaget Mölndala borde besöka Mölnlycke för att se, hur man kan använda gamla fabriksbyggnader. Där fanns en gång i tiden många arbetarbostäder, den ena arbetarkasernen bredvid den andra. De hade märkliga och fantasieggande namn som Stockholm, Malmö och Saxen. Nu är de alla borta. Fabriksbyggnaderna, disponentvillorna och Råda säteri finns kvar. Men arbetarbostäderna är som sagt alla borta.

LÄS MER:Öppet brev till politikerna: Rädda Kvarnbyn från rivningar

Jag skriver detta för att framhäva, att vi är lyckligt lottade här i Mölndal som har kvar en gammal och välbyggd arbetarkasern, nämligen Rosendalskasernen från 1853. Stadsantikvarien har framhållit dess värde. Stadsbyggnadskontoret samt kultur- och fritidsnämnden har ställt sig bakom hennes tjänsteskrivelse. Torbjörn Odlöw har här i Mölndals-Posten på samma sätt kraftfullt understrukit, att arbetarbostäder behövs för att bilden av det förflutna skall bli fullständig.

ANNONS

LÄS MER:Obegripligt att skolpolitikerna inte slåss för att bevara Kvarnbyn

Bilden av det förflutna är tyvärr inte fullständig i Mölnlycke trots allt som är bevarat där. På samma sätt är det på många andra ställen: högreståndsbostäderna finns bevarade men inte arbetarnas boningar. Vi behöver inte gå längre än till Krokslätt här i Mölndal för att finna en stadsdel, där fabrikernas alla arbetarbostäder är borta. Låt oss vara rädda om kasernen!

Fastighetsbolaget Mölndala ser för närvarande bara omöjligheter, men man kan sälja fastigheten till en fastighetsägare, som ser de många möjligheterna.

Lars Gahrn

ANNONS