Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Stig Hedstrom

SD: Nu påbörjas paradigmskiftet inom svensk skola

Tack vare det nya regeringssamarbetet väntar nu – steg för steg – en återgång till det som vi av beprövad erfarenhet och vetenskap vet fungerar på riktigt, skriver Sverigedemokraterna.

ANNONS

Nu vänder det äntligen för Sveriges skolor efter decennier av misskötsel av ett av världens bästa skolsystem. I stället för att låta den trona som kunskapens högborg har skolan varit Socialdemokraternas ideologiska experimentverkstad ända sedan grundskolan infördes på 1960-talet. I strid med professionens protester. De ideologiska och pedagogiska strömningar som präglat läroplanerna sedan dess har varit förödande. Viktiga förhållningssätt i relationen mellan lärare och elever som vidmakthållande av lärarens auktoritet i klassrummet, upprätthållande av disciplin och konsekvenser vid brott mot ordningsregler har degraderats till skällsord i stället för att värnas som viktiga grundläggande synsätt som gagnar alla. Särskilt barn.

Den skola vi ser i dag är ett resultat av vänsterflummeri, nonchalans mot barns naturliga behov av trygga vuxna ledargestalter och fasta regler, en övertro på barns förmåga att själva bära ansvar för sin inlärning och, inte att förglömma, den naiva invandringspolitiken där andelen barn med utländsk bakgrund och annan kultur ständigt ökar och slussas rakt in i den svenska skolan. Kunskapsuppdraget har urvattnats, det har blivit otryggt att skicka sina barn till skolan och farligt att arbeta som lärare, stök upptar alltmer av lektionstiden och elevernas kunskapsbrister har blivit alarmerande.

ANNONS

Tack vare det nya regeringssamarbetet väntar nu – steg för steg – en återgång till det som vi av beprövad erfarenhet och vetenskap vet fungerar på riktigt. Nu kommer en renässans av den fysiska läroboken samt papper och penna för yngre elever och sosseexperimentet med digitala verktyg som saknat stöd av forskningen förpassas till historien. Undervisningen kommer återigen fokusera på inhämtandet av faktakunskaper, vilket är i linje med barns kognitiva utveckling. Detta leder till ett antal mervärden som tydlighet kring vad varje elev ska lära sig, förtydligande av de oklara betygskriterierna och möjlighet till godkända betyg för elever som anstränger sig. Grattis Sveriges barn och unga! Och grattis lärare och föräldrar!

Patrick Reslow, skolpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna

Lennart Jonsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Mölndal

ANNONS