SD: Vi ville behålla den nuvarande larmorganisationen

Vi var det enda parti som ville behålla nuvarande larmorganisation av flera skäl, skriver representanter för SD.

ANNONS

Läste artikeln om trygghetslarmet i dag…och ser att det inte framkommer att nämnden INTE var enig i detta beslut.

Vi var det enda parti som ville behålla nuvarande larmorganisation av flera skäl.

Sanningen är att vi i Sverigedemokraterna är det enda parti som agerat för att rädda kvar trygghetslarmet, att behålla möjlighet till städning genom hemtjänsten, inte bara skjuta upp frågan, och har föreslagit konkreta åtgärder som skulle förbättra arbetsmiljön för all personal på riktigt!

Men majoriteten vill inte göra något av detta tyvärr. Det är sanningen!

Lennart Jonsson & Marie Omström

SD-representanter i vård- och omsorgsnämnden

ANNONS