”Man bör kunna bygga nära små vattendrag och diken, vilket inte är möjligt i dag”, skriver Sverigedemokraterna i en insändare.
”Man bör kunna bygga nära små vattendrag och diken, vilket inte är möjligt i dag”, skriver Sverigedemokraterna i en insändare. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

SD: Vill du bo nära vattnet? Inte om Miljöpartiet får bestämma

”Det är tråkigt att Miljöpartiets världsbild inte sträcker sig utanför Södermalm i Stockholm men det som oroar på riktigt är Socialdemokraternas tystnad i en för landsbygden avgörande fråga”, skriver Sverigedemokraterna.

ANNONS
|

Daniel Helldén deklarerade nyligen att det i en regering med Miljöpartiet inte ska bli lättare att bygga och bo strandnära. Samma kategoriska motstånd till kärnkraft har han uttryckt tidigare, vilket understryker behovet av att Socialdemokraterna ger besked kring vad ett socialdemokratiskt regeringsalternativ kommer att betyda för Sverige.

Helldén vänder sig emot att Sverigedemokraterna och regeringen föreslår lättnader för att bygga strandnära. Man bör kunna bygga nära små vattendrag och diken, vilket inte är möjligt i dag. Även attraktiva områden såsom skärgårdsöar bör kunna bebyggas där det är lämpligt. Det är viktiga steg för ökad frihet att kunna bygga och bo strandnära.

ANNONS

Sveriges sammanlagda strandlinje är mer än 426 000 kilometer lång. Den allra största delen, 88 procent, av strandlinjen gränsar mot inlandsvatten. Drygt 60 000 kilometer av Sveriges strandlinje är påverkad av bebyggelse. Det motsvarar 14 procent av den totala strandlinjen. En bebyggelsepåverkad strandlinje innebär att det finns en byggnad inom 100 meter från strandlinjen. 366 000 kilometer är alltså inte är påverkat av bebyggelse.

Sverigedemokraterna har länge drivit politik för att underlätta byggnation, även strandnära. Sveriges stränder är en naturtillgång av stort värde för allmänheten, liksom för det växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer. Orter utanför de största städerna, tvingas konkurrera varje dag med städerna för att behålla sina unga och attrahera kvalificerad arbetskraft utifrån. Möjligheten till boende eller fritidshus till rimligt pris i attraktiva lägen skulle vara en viktig konkurrensfördel och hjälpa landsbygden att utvecklas.

Den gamla strandskyddslagen var skadlig för landsbygden och likställde hela Sveriges behov av skyddade stränder. Priserna på befintliga tomter och hus i attraktiva lägen har, som en följd av att lagen kraftigt begränsat möjligheten att uppföra nya byggnader nära vatten, drivits upp till nivåer som är ouppnåeliga för många, inte minst unga. Strandtomter har blivit något för en ekonomisk elit och för de som har turen att ärva. Givet att Sverige har mer strand per capita än de allra flesta EU-länder, är detta inte rimligt.

Det är tråkigt att Miljöpartiets världsbild inte sträcker sig utanför Södermalm i Stockholm men det som oroar på riktigt är Socialdemokraternas tystnad i en för landsbygden avgörande fråga.

Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna

Mikael Eskilandersson, civilpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna

Martin Linder-Lood, ordförande Sverigedemokraterna Mölndal

ANNONS