Sinntorpsskolan i Lindome.
Sinntorpsskolan i Lindome. Bild: Lotta Nyvall

Sinntorpsskolan – ingen skola för barn med NPF-diagnos

Hade mitt barn haft en synlig funktionsnedsättning hade hen fått resurser, skriver signaturen Frustrerad ledsen mamma.

ANNONS

Fjärde klass drog i gång, hösten blev kaos. Konflikter, slagsmål, för höga krav och ont om vuxna som fångade upp till exempel på raster. Här startar allt, mitt barn får en adhd-diagnos. Nu står vi här sista terminen på mellanstadiet. Så många möten med BUP, socialen, rektorer, mentorer, föräldrar med mera.

Barnet har hög frånvaro, små anpassningar där ämnen tagits bort på grund av dåligt bemötande av lärare. Många situationer har uppstått under åren, där mitt barn fått stämpel att hen alltid startar incidenter. Rektorer som lovat att vuxna ska finnas på raster, en extra vuxen ska stötta i klassrum men det har de misslyckats med.

ANNONS

Och nu återigen vuxna som skyller allt på mitt barn. Rektorer som inte kan se sitt ansvar i allt som händer, som aldrig gett mitt barn rätt förutsättningar för att klara skolan och det sociala samspelet.

Hade mitt barn haft en synlig funktionsnedsättning hade hen fått resurser. De med NPF-diagnos, är de inte värda resurser så att de kan få känna att de kan lyckas med skolan?

Frustrerad ledsen mamma

Mölndals stad svarar direkt:

Det är viktigt för oss att våra elever mår bra, utvecklas och får det stöd de behöver i skolan.

Vi tar alltid synpunkter på våra verksamheter på allvar och vill gärna ha en fortsatt dialog. Eftersom vi inte har möjlighet att diskutera enskilda elevers situation offentligt är du välkommen att kontakta oss som huvudman via vår e-tjänst för klagomålshantering.

Vänliga hälsningar,

Erica Ekenmo, verksamhetschef grundskola

ANNONS