Svenskt Näringsliv skriver att kommunerna måste få ut mer för varje skattekrona.
Svenskt Näringsliv skriver att kommunerna måste få ut mer för varje skattekrona. Bild: Maria Gredeskog

Skattehöjningar löser inte problemen på skolor och äldreboenden

Vi behöver helt enkelt få ut mer av varje skattekrona för att kunna möta det faktum att vi har en åldrande befolkning, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv.

ANNONS
|

Kommunerna och näringslivet är ömsesidigt beroende av varandra. Väl fungerande kommunala verksamheter är en viktig del i våra företags vardag och kommunsektorn är beroende av ett näringsliv som växer, utvecklas och anställer för att kunna säkra skatteintäkter.

Idag är dock kvaliteten inom såväl skolan, sjukvården och äldreomsorgen ifrågasatt. Samtidigt blir vi allt äldre. Var och en i arbetsför ålder ska finansiera välfärden för allt fler och det genomsnittliga behovet av välfärdstjänster ökar. Redan inom några år riskerar den kommunala ekonomin stora underskott.

Det finns idag stora skillnader mellan landets kommuner. Både när det gäller hur mycket resurser som satsas på olika välfärdsområden och vilken kvalitet som uppnås.

ANNONS

Går att effektivisera

Flera rapporter, bland annat från Svenskt Näringsliv, visar dock att det inte finns några tydliga samband mellan mer resurser och högre kvalitet. Ytterligare skattehöjningar är därmed inte den främsta lösningen på välfärdens långsiktiga utmaningar. När pandemin klingat av kommer dessutom de ökade statsbidragen behöva minska eftersom statsfinanserna måste stärkas. Kommunerna måste därmed få ut mer välfärd för de resurser som satsas.

Svenskt Näringsliv har i en nysläppt rapport analyserat effektiviseringspotentialen i kommunernas verksamheter inom skola och äldreomsorg. Naturligtvis har landets kommuner olika förutsättningar. Med hänsyn tagen till olika strukturella förutsättningar visar rapporten dock att det finns stora skillnader, som inte kan förklaras av strukturella faktorer.

Resultatet visar att det finns en effektiviseringspotential om cirka 40 miljarder kronor i de undersökta kommunala välfärdsområdena. För Västra Götalands kommuner innebär det en samlad effektiviseringspotential om drygt 6,7 miljarder kronor. Det motsvarar drygt 3900 kronor per invånare i länet.

Jobba smartare

För att nå denna potential handlar det inte om att någon ska springa snabbare – utan om hela organisationer som kan jobba smartare. Inte minst vad gäller styrning, ledning och uppföljning. Då krävs politisk vilja att på riktigt börja jämföra sig med, lära av och efterlikna de absolut bästa kommunerna i landet, som lyckas leverera välfärd av hög kvalitet till låga kostnader.

Vi behöver helt enkelt få ut mer av varje skattekrona för att kunna möta det faktum att vi har en åldrande befolkning. Men också för att kunna investera i exempelvis digitala lösningar och höja den medicinska kompetensen i äldreomsorgen. Frågan om hur vi får mer värde för skattepengarna är en avgörande fråga för Västra Götaland. Såväl för våra kommuner, som för företagare och skattebetalare.

Rudolf Antoni, Regionchef Västra Götaland, Svenskt Näringsliv

Anders Morin, Ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS