Släng inte mer revyhistoria!

”Om ni fortsätter att slänga värdefullt arkivmaterial, kommer jag med stor sannolikhet att spöka för er efter min död och kanske även i någon mån före”, skriver Lars Gahrn.

ANNONS
|

Ett varmt tack vill jag framföra till Mölndalsrevyn. Revyerna har en viktig historisk uppgift genom att spegla samtiden i skämt och gyckel. När man håller föredrag om stadens historia, är det omväxlande och uppiggande att ha några skämtsamma eller satiriska rader från någon revyvisa att anföra eller kanske till och med sjunga.

Under min tid som arkivansvarig på Mölndals stadsmuseum försökte jag på olika sätt får tag i bilder och texter från Mölndalsrevyerna. Lite grann fick jag tag i tack vare allmänheten men inte tack vare revyfolket, men på det stora hela blev utbytet klent. Det visade sig, att några av de gamla revyrävarna helt enkelt hade slängt sina pärmar i ämnet. Därför vill jag uppmana dagens revymakare: släng inte era pärmar och fotografier! De är alldeles för roliga och värdefulla för att behandlas på det sättet. Om ni fortsätter att slänga värdefullt arkivmaterial, kommer jag med stor sannolikhet att spöka för er efter min död och kanske även i någon mån före.

ANNONS

Mölndalsrevyn firar 50 år under 2024. Redan på 1920-talet spelades dock revyer i Mölndal. Vår stad hade även på den tiden mycket begåvade kuplettförfattare. En av de skämtsamma och satiriska diktarna använde sig av pseudonymen ”Cyrano”, som anspelar på den franske satirikern Cyrano de Bergerac.

Vår Cyrano var verksam inom Mölndals Industri- och Hantverksförening och var – trots pseudonymen – långt ifrån okänd. År 1928 avbildades han av tecknaren och läraren Gösta Andrén. Jag har försökt få reda på Cyranos borgerliga namn men tyvärr misslyckats.

Vet någon av Mölndals-Postens läsare vad Cyrano egentligen hette?

Efter mer än 90 år är hans verser högst användbara för att pigga upp föredrag om Mölndals historia. Detsamma kommer antagligen att gälla även dagens texter – om de inte slängs.

Lars Gahrn

ANNONS