”Ingen vill begå brott men ett system där “plankning” blir den vardagliga verkligheten för många ungdomar är ett system som ingen vinner på”, skriver Matilda Cedergren, ordförande i Ung Vänster Mölndal-Härryda.
”Ingen vill begå brott men ett system där “plankning” blir den vardagliga verkligheten för många ungdomar är ett system som ingen vinner på”, skriver Matilda Cedergren, ordförande i Ung Vänster Mölndal-Härryda. Bild: Teo Kristjansson

Staden tillhör alla – alla bör ha råd att röra sig i den

Vi, som en av Göteborgs kranskommuner med stor del landsbygd är i behov av möjlighet att ta oss till en större stad. Inte bara av sociala skäl utan även för att förebygga segregation samt rasistiska, sexistiska och homofobiska jargonger.

ANNONS
|

Idag får gymnasieungdomar gratis skolkort från kommunen, men det täcker endast en del av behovet. Om man vill röra sig i staden på kvällar, helger eller lov, tvingas man köpa en enkelbiljett som kostar 27 kr. Alternativet blir att köpa ett fritidskort, vilket motsvarar halva CSN-bidraget. Hur mycket ska rörelsefrihet i sin egna stad kosta?

Att kunna ta sig runt i staden är viktigt för ungdomars sociala liv, men när kollektivtrafiken begränsas till de som har råd att betala, skapas en socioekonomisk segregation. Att kunna delta på sociala evenemang samt umgås med sina vänner ska inte vara en klassfråga. Gratis fritidskort är en effektiv och förebyggande åtgärd för att motverka psykisk ohälsa och öka välmåendet hos en av de mest sårbara grupperna i samhället.

ANNONS

Motverkar skadliga jargonger

Alla bör ha samma förutsättningar, att Göteborgs ungdomar åker fritt på kvällar och lov är fullt rimligt, men är något som bör vara självklart för alla. Vi, som en av Göteborgs kranskommuner med stor del landsbygd är i behov av möjlighet att ta oss till en större stad. Inte bara av sociala skäl utan även för att förebygga segregation samt rasistiska, sexistiska och homofobiska jargonger som lätt uppstår i socialt isolerade områden.

“Jag skulle betalat om jag hade råd.” är ett bekant citat. Vanor i ung ålder tenderar att bestå livet ut, att ge ungdomar gratis fritidskort är ett ypperligt sätt att uppmuntra till att åka mer kollektivt. Ingen vill begå brott men ett system där “plankning” blir den vardagliga verkligheten för många ungdomar är ett system som ingen vinner på.

Matilda Cedergren, ordförande i Ung Vänster Mölndal-Härryda

ANNONS