I april spelade Kvarnbyskolans musikklass upp "Flykten från svarta pärlan".
I april spelade Kvarnbyskolans musikklass upp "Flykten från svarta pärlan". Bild: Marcus Erlingfors

Ta tillbaka beslutet – stäng inte ner musikklasserna!

Kulturen ger kraft, känsla av sammanhang, kreativitet och utveckling. Musikklasserna på Kvarnbyskolan har under många år varit en plats för ungdomar att utvecklas inom musik, sång och teater och en plats för ungdomar att hitta sin identitet och självkänsla.

ANNONS
|

När musikklassen på Alfred Dalin-skolan i Huskvarna nyligen vann den nationella tävlingen Teknikåttan beskrev en elev det så här: Vi tror på oss själva, musiken och sången gör att vi får bra självkänsla, och att vi har lättare att tro på oss själva.

Kulturen ger kraft, känsla av sammanhang, kreativitet och utveckling. Musikklasserna på Kvarnbyskolan har under många år varit en plats för ungdomar att utvecklas inom musik, sång och teater och en plats för ungdomar att hitta sin identitet och självkänsla. Dessutom har eleverna i klasserna haft stor framgång i övriga ämnen i skolan och under flertalet tillfällen kommit långt i olika tävlingar likt den som beskrivs i inledningen. I en tid där många barn och unga mår dåligt och psykisk ohälsa breder ut sig behöver skolan och samhället finnas på plats och stärka det positiva, det som ger sammanhang och självkänsla.

ANNONS

Kvarnbyskolan har varit en föregångsskola när det gäller musikklasserna, investeringar i fantastiska musiklokaler och högkvalitativ teknik och den ordinarie välutbyggda musikundervisningen för alla elever på skolan. Nu raserar Mölndals stad det fina arbetet genom att stänga ner musikklasserna. Jag önskar att beslutet omprövas.

Gör om – gör rätt!

Jag vill avsluta med att sända en stor eloge till alla fantastiska elever och pedagoger i musikklasserna på Kvarnbyskolan, så fantastisk verksamhet ni byggt upp tillsammans!

Hälsningar från en Mölndalsbo

ANNONS