”Utan er skulle arbetsmiljön i Sverige se helt annorlunda ut”, skriver Jonas Ericsson på Vision.
”Utan er skulle arbetsmiljön i Sverige se helt annorlunda ut”, skriver Jonas Ericsson på Vision. Bild: Stefan Bennhage

Tack till alla skyddsombud för att ni finns

Den 25 oktober firar vi skyddsombudens dag. Utan dig som är skyddsombud skulle arbetsmiljön i Sverige se helt annorlunda ut. Så tack för att du tar kampen och varje dag kämpar för att göra din och dina kollegors arbetsmiljö bättre.

ANNONS
|

Skyddsombudens arbete kan leda till stora hälsovinster och rädda liv.

Skyddsombudets uppgift är att tillsammans med arbetsgivaren förebygga arbetsskador. I sitt arbete har skyddsombuden rätt att ta del av handlingar som rör arbetsmiljön och delta i all planering som på­verkar den. De har också rätt att begära att arbets­givaren åtgärdar brister i arbetsmiljön. Ser de för stora risker i det pågående arbetet har de även möjlighet att stoppa det helt i väntan på ett ingripande från Arbetsmiljöverket.

Det kan vara tufft att som skyddsombud hantera problem i arbetsmiljön. Att andelen psykosociala frågor på senare år ökat kraftigt gör inte rollen lättare. Förr i tiden gick arbetsmiljöproblemen oftare att se och ta på. Det kunde till exempel handla om en fabrik där man riskerade att förlora fingrarna. I tjänstemannasektorn är den stora utmaningen just nu att råda bot på de psykosociala problem som har en helt annan karaktär.

ANNONS

Skyddsombudens historia i Sverige sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden. De första stegen mot dagens system togs efter storstrejken 1909.

Numera slår lagen fast att skyddsombud ska finnas på alla arbetsplatser med fem eller fler anställda.

Regeringen kände sig då tvungen att lugna arbetstagarna, som på den här tiden inte hade någon påverkan i riksdagen. Så man vände sig till dem och frågade vad de skulle vilja förbättra. På den tiden träffade yrkesinspektörerna, som skickades ut för att undersöka arbetsplatser, enbart chefer eller företagsledare vid sina besök.

Rätten att utse skyddsombud infördes 1912. Under 1930-talet fick skyddsombuden ett ökat inflytande och möjlighet att direkt vända sig till arbetsgivare eller till yrkesinspektionen om de upptäckte problem på arbetsplatsen. Detta ledde senare fram till lag­paragrafen 6:6a som skyddsombud kan använda för att begära att brister i arbetsmiljön åtgärdas.

På 1970-talet klubbades en ny arbetsmiljölag igenom i riksdagen. Skyddsombudens befogenheter utökades ytterligare och de fick bland annat rätt att helt stoppa farliga arbeten i väntan på ett ingripande från myndigheter.

Numera slår lagen fast att skyddsombud ska finnas på alla arbetsplatser med fem eller fler anställda.

Ta vara på ditt skyddsombud.

Jonas Ericsson

Avdelningsordförande Vision Västra Götalandsregionen

ANNONS