Kajsa Hamnén (M), ordförande skolnämnden, Stefan Gustafsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Kajsa Hamnén (M), ordförande skolnämnden, Stefan Gustafsson (S), kommunstyrelsens ordförande. Bild: Anna Sigvardsson/Mölndals stad

Tråkigt att L inte håller sig till verkligheten

Man kan alltid ha olika uppfattningar, men en viss hederlighet i debatten krävs, skriver Stefan Gustafsson (S), Kajsa Hamnén (M) och Lisa Andersson (S) i ett svar till Liberalerna.

ANNONS
|

Replik till ”L: Det stämmer inte, Stefan” (Mölndals-Posten 7/6).

Vi välkomnar Liberalernas engagemang i skolan, men det är tråkigt att partiet inte kan hålla sig till verkligheten. Man kan alltid ha olika uppfattningar, men en viss hederlighet i debatten krävs. Vi lever i en orolig omvärld, och det sista Mölndals elever och vårdnadshavare behöver är ytterligare oro. Låt oss därför sakligt gå igenom hur saker och ting ligger till.

Påstående: Majoriteten har medvetet gjort otillräckliga uppräkningar.

Fakta: Som alla vet så präglas den ekonomiska utvecklingen av genuina osäkerheter, och därmed också kommunens budgetarbete. Mölndal har haft en svag tillväxt och antalet barn och elever i våra verksamheter har blivit färre än vad vi trodde. Allt detta känner Liberalernas kommunalråd Elin Andersson mycket väl till, men väljer att utesluta i sitt inlägg.

ANNONS

Fakta: Skolan har behållit alla förstärkningar de har fått. Vi har även lagt extra resurser på skolmaten, och på att stärka kontinuitet och kvalitet i undervisningen. Vi genomför miljardinvesteringar i nya skolor och förskolor, och renoveringar. Liberalerna vill ha fler lärare men i vilken arbetsmiljö dagens närmare 2000 medarbetare ska arbeta verkar de inte intressera sig för?

Liberalerna säger sig vilja öka resurserna i skolan. Men deras budgetsatsning för ökad lärartäthet 2024 ligger på två miljoner – i en budget om 1,7 miljarder kr. Det vill de finansiera med en utdelning från bostadsbolaget Förbo. Det finns bara ett problem med detta – pengarna finns inte och utdelningen har pausats. Även detta känner kommunalråd Elin Andersson väl till.

Påstående: Mölndal har mycket sämre resultat i skolorna än jämförbara kommuner.

Fakta: Eleverna i Mölndals stad har goda resultat både vad gäller meritvärde och behörighet till gymnasiet i förhållande till riket. Samtidigt finns det elever som inte når upp till förväntade kunskapsresultat, och därför har vi ett särskilt mål att samtliga elever ska nå höga studieresultat med som lägst godkända betyg. Det finns utmaningar, men behörigheten till nationellt program har ökat och ligger i dag på 88 procent. Det är en positiv utveckling under det senaste året som alla borde välkomna.

Våra elevers strävan och hårda arbete förtjänar vårt erkännande och uppmuntran, inte Liberalernas svartmålning.

Stefan Gustafsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Kajsa Hamnén (M), ordförande skolnämnden

Lisa Andersson (S), gruppledare skolnämnden

ANNONS