Genom att byta till ekologiska varor i en enda matkasse bidrar du till att stoppa användningen av fem liter bekämpningsmedel och drygt sex kilo konstgödsel, skriver Hållbarhetsgruppen.
Genom att byta till ekologiska varor i en enda matkasse bidrar du till att stoppa användningen av fem liter bekämpningsmedel och drygt sex kilo konstgödsel, skriver Hållbarhetsgruppen. Bild: Anna von Brömssen

Välj ekologiskt för att rädda naturen

Att bara byta ut en enda vara till ekologisk gör skillnad för naturen och klimatet, skriver Hållbarhetsgruppen i Naturskyddsföreningen i Mölndal.

ANNONS
|

Genom att byta till ekologiska varor i en enda matkasse bidrar du till att stoppa användningen av fem liter bekämpningsmedel och drygt sex kilo konstgödsel.

Vi befinner oss i en akut kris för den biologiska mångfalden, med den kraftigaste minskningen av växt- och djurarter i mänsklighetens historia.

Skadliga bekämpningsmedel driver på krisen, då de resulterar i minskad artrikedom, insektsdöd och utgör en potentiell risk för människors hälsa. Konstgödsel eldar på klimatförändringarna och leder till övergödning i våra hav, sjöar och vattendrag.

Att byta till ekologiskt i matbutiken är en av de mest betydelsefulla sakerna du kan göra för att vända denna negativa trend.

ANNONS

Naturskyddsföreningens nya ”Ekoeffekt”-kalkylator visar tydligt att ekologiskt verkligen gör skillnad. Med kalkylatorn kan du enkelt räkna ut hur mycket naturfrämmande bekämpningsmedel och konstgödsel som undviks när du eller din familj väljer ekologiska alternativ.

När du väljer ekologiskt bidrar du till att öka artrikedomen av bin, fjärilar och insekter – visste du att en ekologisk gård har i genomsnitt 50 procent fler arter av växter och pollinatörer jämfört med en icke-ekologisk gård?

Vi förstår att det ekonomiska läget är tufft för många just nu. Men värt att notera är att prisgapet mellan ekologiskt och konventionellt odlat har minskat och ibland är ekologiska alternativ till och med billigare. Att bara byta ut en enda vara till ekologisk gör skillnad för naturen och klimatet.

Hållbarhetsgruppen, Naturskyddsföreningen i Mölndal

ANNONS