I höstas flyttade de sista hästarna och kuskarna ut från Balltorps stallgårdar. I dag står anläggningen övergivning i väntan på rivning, för att ge plats åt det planerade industriområdet.
I höstas flyttade de sista hästarna och kuskarna ut från Balltorps stallgårdar. I dag står anläggningen övergivning i väntan på rivning, för att ge plats åt det planerade industriområdet. Bild: Fredrik Hofflander

Vi i Miljöpartiet är emot exploatering av Lunnagården

Det finns andra områden i kommunen där kontor och andra verksamheter kan byggas och som inte innebär en så förödande effekt för djur och natur.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Miljöpartiet säger nej till förslaget om exploatering av Lunnagården. Under allt för lång tid har viktig jordbruksmark försvunnit till förmån för kontor, industri, bostäder och vägar. Därför har vi miljöpartister röstat nej till den föreslagna exploateringen av Lunnagården.

LÄS MER:Stora planen för Lunnagården – här kan det byggas 155 000 kvadratmeter industriområde

Länsstyrelsen har konstaterat att planförslaget innebär betydande negativ miljöpåverkan. Förslaget innebär stora konsekvenser för den biologiska mångfalden, kulturlandskapet, friluftslivet och faunapassagen över Söderleden.

Ligger i ett grönstråk

Den planerade Lunnagårdslänken skapar en barriär i grönstråket, som är ett av Göteborgsregionens utpekade gröna stråk. Enligt Länsstyrelsen ligger planområdet i den mest kritiska delen i grönstråket. Lagstiftningen säger att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vi anser inte att planerna för Lunnagården är av den digniteten. Det finns andra områden i kommunen där kontor och andra verksamheter kan byggas och som inte innebär en så förödande effekt för djur och natur.

LÄS MER:Balltorps stallgårdar är en av Mölndals övergivna platser – så ser anläggningen ut i dag

My Högfeldt, Miljöpartiet i Mölndal.
My Högfeldt, Miljöpartiet i Mölndal. Bild: Emmy Jonsson

Det framgår av samrådsyttrandena att vi inte ensamma om denna uppfattning. Den delas av såväl statliga instanser, kommunala nämnder, intresseorganisationer som enskilda invånare. I den lokaliseringsutredning som kommunen gjort och som finns med som bilaga till det utsända förslaget står det att jordbruksmarken ska ses som brukningsvärd samt att exploateringen av jordbruksmarken är permanent och marken därmed inte kan användas för livsmedelsproduktion i framtiden.

LÄS MER:Bostäder, kontor och simhall – här är de största byggprojekten i Mölndal

Jordbruksmarken ska bevaras

Vi är av den bestämda uppfattningen att den jordbruksmark som återstår i Mölndals kommun ska ses som en naturresurs som skall bevaras och förvaltas väl så att den kan förse oss och kommande generationer med livsmedel nu och i framtiden. Denna uppfattning gäller därför även Lilla Fässbergsdalen som måste bevaras och skyddas från exploatering på människor, djurs och miljöns bekostnad. När förslaget om detaljplan för Lunnagården kommer till kommunfullmäktige kommer vi som ledamöter för Miljöpartiet att rösta emot det.

My Högfeldt (MP)

Annika Bjerrhede (MP)

Ulrika Frick (MP)

Kader Hamakarim (MP)

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS