Studieförbundet Vuxenskolan Mölndal ligger på Gamla torget.
Studieförbundet Vuxenskolan Mölndal ligger på Gamla torget. Bild: Simon Lundh

Viktig resurs får minskade anslag när regeringen sparar in på studieförbunden

Regeringen har presenterat neddragningar på 500 miljoner svenska kronor på studieförbundens verksamhet och nu vill de i stället satsa på utbildningar som ger ”riktiga jobb”, men vem är det då som får och vem förlorar?

ANNONS

En av folkbildningens främsta uppgifter är att erbjuda en möjlighet för alla som av olika skäl inte kunnat ta del av den utbildning som erbjuds i samhällets regi.

Regeringens intresse för utbildningar som leder till ”riktiga jobb” är lovvärt, men det är viktigt att komma ihåg att det inte bara handlar om traditionella akademiska vägar. Folkbildningen har alltid haft ett brett inkluderande syfte och spelar en avgörande roll genom att erbjuda kunskap som inte bara kan ge ”riktiga jobb” till dem som annars kanske inte hade haft den möjligheten. Den bidrar även till att minska utanförskap, främja samhällsengagemang, öka människors möjligheter och förutsättningar vilket inte minst gäller för människor med funktionsnedsättning, de som står långt från arbetsmarknaden och ofrivilligt ensamma äldre.

De minskade resurserna kommer att ha en betydande och kännbar inverkan på vårt viktiga arbete. Det är med bedrövelse vi ser att vi behöver prioritera och mobilisera kraft bland våra engagemang för att inte behöva vända ryggen till föreningslivet och utsatta grupper i samhället.

Som det största Studieförbundet i Mölndal, Partille och Lerum och det tredje största i Alingsås samarbetar vi med över tvåhundra föreningar, har en omfattande verksamhet för personer med funktionsnedsättning, arbetar med uppdrag och projekt som riktar sig till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av särskilt stöd. Detta förutom en stor omfattning av allmänna kurser och kulturprogram och musikverksamhet. Samarbetet med kommunerna är också omfattande.

Som studieförbund är vi kostnadseffektiva och flexibla när särskilda behov som uppstår i samhället.

Under pandemin kunde vi ge digitalt stöd till många organisationer och verksamheter så att de kunde upprätthålla vissa delar av sin verksamhet och genomföra styrelse- och årsmöten. Kriget i Ukraina har också ställt tydliga krav på det svenska samhället där vi mycket snabbt kunnat bereda flyktingar verksamhet och utbildning i svenska genom våra kontaktnät, pedagogiska resurser och lokaler.

En särskild satsning, som prisats internationellt av FN, gjordes inför förra valet i syfte att ge intellektuellt funktionsnedsatta möjlighet och resurser för eget valdeltagande. Dessa är bara några exempel där vi som studieförbund svarar upp mot såväl permanenta som temporära behov i samhället.

Studieförbunden ger individer möjlighet till en egen bildningsresa och ökat välbefinnande som medborgare.

Vi hoppas nu att regeringen skall reagera på den massiva kritik som framförs från många håll i samhället och göra om och göra rätt avseende stödet till den viktiga del i det demokratiska samhället som kallas folkbildning.

För Studieförbundet Vuxenskolan Göteborgsregionen Sydost

Thomas Pettersson

Ordförande

Christina Andersson

Vice ordförande

Ann-Marie Winberg

Avdelningschef

Johan Eklund

Vice avdelningschef

LÄS MER:Gåta: Varför åker vi hellre till Lerums simhall än till Åbybadet?

LÄS MER:M och S röstar emot cykelparkeringar tillsammans med SD

LÄS MER:Vi är många som inte förstår varför Nawzad ska utvisas

LÄS MER:”Lönemässigt betyder inte mina 20 år som undersköterska någonting”

ANNONS