Bilderna från Bosgården visar hur Mölndal har förändrats – se foton från då och nu

Framtidstro är ordet som ofta används för att beskriva 1950-talet. Äntligen var kriser och ransoneringar utbytta mot högkonjunktur. I Mölndal gick industrierna på högvarv och stadens ledning rustade för att bygga bostäder. Stora bostadsområden växte upp. En hel del av dessa är sig lika. Låt oss ta en fotografisk promenad från Jungfruplatsen upp på Lackarebäcksfjället via Hagåkersgatan och se vad vi hittar. Fler bilar och parkeringsplatser

ANNONS

Jungfruplatsens arkader är lätta att känna igen trots att det är sextio år mellan bilderna. När Jungfruplatsen invigdes 1959 var det toppmodernt. Här kombinerades den traditionella stadsgatan med en rad affärer under bostäder med en italiensk piazza. Det var det första affärscentrumet av sitt slag.

Sedan dess har konditoriet blivit en thai-restaurang. Den vita lådan som står mitt på torget i den nya bilden är en tydlig tidsmarkör att detta foto är taget under covid-pandemin.

Vinterbilden från 1960-talet är tagen av Tore Rydell, färgfotot 2022 av Kristina Svensson

Folkhemmet på Häradsgatan och Hagåkersgatan

Häradsgatan och Hagåkersgatan lyfts ofta fram när typiska folkhemsmiljöer ska pekas ut. På 1950-talet byggdes här funktionella smålägenheter i tre- och fyra-våningshus. Husen finns kvar och vid första anblicken ser de ut som när de byggdes. Typiska detaljer är burspråk, entrédörrar i ädelträ och balkonger. Från början hade balkongerna smala runda balkongräcken men vid renovering har många istället fått breda fyrkantiga räcken. Det kan gå för sig men att glasa in balkonger är inte tillåtet.

Precis som på Jungfruplatsen finns butikslokaler på nedre botten på flera ställen. En hel del av dessa har bytts ut genom åren.

En detalj som skiljer dagens gatubild jämfört med äldre bilder är antalet parkeringsplatser. Det har blivit fler både längs gatorna och på gårdarna. En del av föreningarna har börjat lägga till laddstolpar för elbilar, något som enligt mäklare som arbetar i området efterfrågas av allt fler.

Skillnaden syns på bilderna från Hagåkersgatan 1999 (foto Anna Krus) och 2022 (foto Kristina Svensson). Förutom att en större del av gården används till parkering sticker det upp ett nyare hus i bakgrunden.

1950-talshusen har också fått sällskap av nyare hus. Bland annat har en stor lekpark på Hagåkersgatan krympt. Idag är det bara namnet som påminner om att det var hagar här förr. Hagåkersgatan hette Sturegatan fram till 1954. Häradsgatan hette från början Storgatan och under två år, 1952–1954 satt den ihop med Storgatan söderut i centrum. Numera böjer Storgatan av i rondellen vid centrum och byter namn till Frölundagatan en bit upp.

1950-talsmuseum i Lackarebäckshemmet

De flesta lägenheter i Bosgården har bytt kök både en och två gånger sedan de byggdes men ett 1950-talskök finns i källaren på Lackarebäckshemmet. Där finns praktiskt taget ett 1950-talsmuseum komplett med fotoalbum från den tiden. De äldsta delarna av själva Lackarebäckshemmet byggdes också på 1950-talet, samtidigt som de sista bönderna försvann från området.

Utsikt över Bosgården

Till sist letar vi oss upp på högsta punkten och spejar ut över dalgången. Det som en gång var havsbotten och senare åkrar är nu i stort sett bebyggt. Det är 23 år mellan fotona men även med så pass kort tidsspann finns det skillnader. Husen längs Göteborgsvägen och de fyra högre husen på Häradsgatan är sig lika men Bifrostgatan nedanför Safjället är skymd på den nyare bilden och i bakgrunden är det som var gröna kullar idag bebyggda.

LÄS MER:Så kom taxin till Kållered – Alf Sund körde Nash, Plymouth, Ford och Volvo

LÄS MER:Moulin Rouge, Mollan eller KB-baren – här är bilder från klassiska utestället i Mölndal

LÄS MER:Mölndal hade två repslagerier – ett hantverk som har försvunnit

ANNONS