Fackkämpen Arthur Svensson från Kvarnbyn skrev dikter på fritiden

Maskinförare och fackligt engagerad livet igenom. Men när det var dags för utflykter, fester och jubileum svidade Arthur Svensson från Kvarnbyn om – till skald.

ANNONS
|

Det är många som säger sig ”skriva för byrålådan”, men nu har det blivit betydligt lättare att självpublicera och resultatet kan vi ta del av bland annat på internet. I föreningslivet har det alltid funnits personer med en litterär ådra. Denna togs ofta i bruk i samband med föreningsfester och jubileer. I min research inför denna artikel har jag stött på ett exempel på en sådan, nämligen maskinföraren Arthur (Reinhold) Svensson (1892–1977).

Kort flytt till skärgården

Arthur föddes 22 augusti 1892 i Roten M 33 som son till filhuggaren Johan David Svensson (1862–1917) och hans hustru Albertina Sofia Hermansson (1854–1931) .

En filhuggare tillverkade filar. Familjen lämnade Mölndal för några år på Donsö och Göteborg, men återkom därefter till rotarna och Arthurs far fick anställning på pappersbruket AB Papyrus.

ANNONS

Vallpojke som tolvåring

1904 fick den tolvårige Arthur sin första tjänst. Det var som vallpojke hos kvarnägaren John Kjellberg i Kvarnbyn. Han blev ansvarig för fyra hästar och två kor. Anledningen till de många hästarna var att kvarndriften krävde många transporter och snart var den unge Arthur betrodd vid tömmarna i Kvarnbyns branta backar.

1906 fick han anställning vid Karl Schmidts bomullsspinneri som låg strax ovanför Kjellbergs kvarn. Arbetsdagarna var långa, 06 till 18 och lönen låg på 1.75 kr/dag, vilket motsvarar cirka 34 kronor i dagens pengavärde.

Maskinförare på Papyrus

2 november 1910 anställdes Arthur som nr 1058 på AB Papyrus. Han blev maskinförare – ett yrke som han behöll hela sitt liv.

1925 lämnade Arthur föräldrahemmet i samband med gifte. Året därefter föddes parets dotter. 1933 avled hans hustru tragiskt i hjärtfel. 1938 gifte han om sig och den nya familjen bodde på Roten K 41 och K 42 med adress på Brunnsgatan. Därefter gick flyttlasset till Vänortsgatan där han kom att leva resten av sitt liv. Arthur avled 18 september 1977.

Skrev till fester

Tidigt gick Arthur in i den nybildade fackavdelningen (bildad 1907) på bruket och han kom anslöt sig även till Mölndals Socialdemokratiska Arbetarekommun som bildats 16 januari 1910 (se artikel om Theodor Nilsson). Inom fackavdelningen fick Arthur tidigt rollen som skald och bidrog med verser till utflykter och fester, men även till sådant som Arbetarkommunens 40-årsjubileum (då Tage Erlander var inbjuden) och när avdelningen firade sitt femtioårsjubileum 27 januari 1957. Med anledning av Mölndals 100-årsjubileum kommer här en dikt som handlar om Mölndals utveckling:

En dikt om gamla Mölndal

Om Mölndal förr och nu jag ämnar skriva, om ny och gammal tid, samt smått och godt

i vers och rim, korrekt det här må bliva, i annat fall jag ber om ursäkt blott,

som en inföding vill jag smått beskriva, om Mölndals Kvarnby, även vattenfall,

om en viss Francke, kung han här fick bliva, för den som uppå Kvarndal knoga skall.

Den D.O. Francke drev i många branscher, trämassa, papper, väv och spinneri,

syrtornet Sodom, där fanns fina chanser, stort sockerbruk tillika gjuteri,

tolv timmar uti sträck fick folket slita, ombyte uti skift båd dag och natt,

dess lön var knal, nog fick väl slaven bita. i glesa gräset när han fann sig matt.

I Mölndals by fanns uti forna tider, många kvarnar vid dess vattenfall,

som radvis stod invid de branta lider, numera är dess saga all,

och förr fanns mängd av friska glada bönder, från skilda håll som med sin fora kom,

till Mölndal att sin spannmål mala sönder, som avgift tullades med kappen tom.

Och bördiga tillika vackra slätter, långt vitt omkring gav skörd som riklig var,

i skogens bonden än sin yxa sätter. och fäller träd, han sedan virke har,

och trädgårdsbranschen bör man icke glömma, der Gärtner uti vackra växthus går,

som odlar, driver växterna de ömma. ”Säg det med blommor” den reklamen slår.

Ett oljeslageri man även finner, Delbancos eftersökta fabrikat,

linoljan pressas ur sitt frö och rinner, och linfrökakan bliver djurens mat,

En margarinfabrik vid Stensjöns stränder, av Mustad uppsatt är på sena år,

tillverkningen är känd i många länder, en vara god, ett margarin som går.

Papyrus i sin bransch står främst av alla, och efterträdare till Korndal är,

Yngeredsfors, dess ljus får man väl kalla, det starkaste och klara bland oss här,

nog Krokslätt ståtar och bekommit äran, att räknas bland fabriker numro ett,

fasadens intryck ger en viss begäran, av arkitektens snille och begrepp.

Och Jästfabriken vari sprit tillagas, står ståtlig invid invid Lana spinneri,

Presentens droppar med förstånd bör tagas, förstklassig varan är och förbli,

samt Kockska, Smithska, Lefflerska fabriker, står kvar, blott namnförändring skett,

förr Götafors, som var på massa tiker, gör nu i silke, lama, har man sett.

Jag skildrat har av gamla tider, den nya är den förra icke lik,

förmåga i uppfinning är framskriden, uppå förbättringar man blivit rik,

fabrikers dån och vattenfallets brusning, ger uti Mölndal klang av ekolåt,

samt manar folket till viss förtjusning, vår önskan är, må Mölndal gå framåt.

Källorna till denna artikel är bland annat: AB Papyrus (på Forsåker), Mölndals Socialdemokratiska Arbetarekommun, Svenska Pappersarbetarförbundet Avd.63. Särskilt upplysande är Arthurs egen korta livsbeskrivning som finns publicerad i 50 år med Papyrus Arbetare som gavs ut av avdelningen.

LÄS MER:Se Allaert van Everdingens unika Mölndalsbild – tecknade av forsen i Kvarnbyn 1644

LÄS MER:Tre planer på Norra Långvattnet – då var Mölndal ett bandyfäste

LÄS MER:Soab var ett av Mölndals viktigaste bolag – Hilding Helmersson var dess vd

ANNONS