Hällesåker – en by med tusenårig historia

Hällesåker nämns i en handling redan 1403. Här är berättelsen om ortens jordbruk, Börsåsgrottan, kvarnarnas betydelse och lanthandeln som var navet i byn.

ANNONS

I Hällesåker finns spår av jordbruk sedan åtminstone 1 000 år tillbaka. Första gången byn nämns i en bevarad handling är år 1403 som ”Hällesagher”, men som Hällesåker år 1691. Enligt Harry Ståhls lexikon ”Ortnamn i Hallands Län” skulle namnet betyda ”klipphåla under framskjutande bergskant”, det vill säga byn ligger invid ett högt berg.

Börsåsberget och Börsåsgrottan

Börsåsberget är känt i Hällesåker. Där på toppen finns rester av en gammal fornborg och namnet Börsås har sitt ursprung från Burghi, Burgsås, Borgsås, det vill säga borgen på berget. Kanske var det en tillflykt vid oroliga tider. Byn tillhörde ju Danmark till och med år 1645, för att sedan permanent tillhöra Sverige år 1658. Det förekom säkert många gränskränkningar så här nära gränsen till Sverige.

På berget finns också den mer kända grottan grottan, vilken bildats av nedrasande stenblock. Mellan blocken och bergssidan finns ett mellanrum, som utgör själva grottan. Det finns många legender om denna grotta, som att rövare och förrymda fästningsfångar skulle ha haft sitt tillhåll i grottan förr i världen. Man hade kanske inte heller klart för sig hur stor själva grottan var, varför man släppte in en katt i grottan och att den skulle kommit ut en fjärdingsväg (2,672 kilometer) därifrån! Många har haft stor skräck för grottan, även kallad Börsås hål.

Gårdarna i Hällesåker fick byggas upp

De tidiga bönderna bodde gärna nära sina grannar, där husen bildade klungor och runt om fanns deras smala tegar, åkrar. Denna typ av närboende var vanligt i stora delar av landet, det gav trygghet och en fin gemenskap. Tyvärr fick detta ”närboende” en mycket negativ inverkan när år 1826 (enligt Alfred Jönsson) en ödesdiger eldsvåda bröt ut och där stora delar av Hällesåkers bebyggelse brann ned.

Vid återuppbyggnaden bestämdes att de nya gårdarna inte fick ligga nära varandra som i gamla tider, vilket man ännu idag kan se i bebyggelsen.

Ålegårdsbacka var viktigt

Runt Hällesåker finns lämningar av flera kvarnar både i bäckar och åar, vilka hade mycket stor betydelse för bönderna. Självklart för att mala sin säd till mjöl, men senare för att såga timmer till bräder. I Nordån finns lämningar efter många kvarnar, en kvarn som omnämns redan år 1729 är Hovgårdens kvarn. Flest kvarnar fanns utmed Lindomeån och en viktig kvarn var den i Ålgårdsbacka. Här fanns inte mindre än sju sågkvarnar och sex mjölkvarnar. Ålgårdsbacka utvecklades till ett centrum för såg- och timmerhanteringen i bygden. Tillgång till sågat virke hade en avgörande betydelse för bönderna vilka började att tillverka de berömda Lindomemöblerna.

Kvarnen erbjöd dessutom tidigt elektricitet till vissa gårdar i bygden, långt före detta blev allmänt i Lindome.

Skolan i Hällesåker klar 1842

Den svenska folkskolereformen trädde i kraft år 1842, men det dröjde ändå flera år innan det fanns tillgång till skolor överallt. Lämpliga lokaler måste anskaffas och lärare kanske måste utbildas och sedan anställas. I Hällesåker stod skolan färdig 1872. Den inrymde skolsal, förstuga, samt två rum och kök för läraren.

När Bomullsspinneriet i Anderstorp under 1800-talet fick dämningsrättigheter i Lindome ån och efter kraftiga regnväder så hände att åkrarna översvämmades hela vägen till Hällesåker. Mellan Löjsåker och Hällesåkers bro låg en stuga nära ån som vid dessa tillfällen blev helt översvämmad, den tycktes flyta på vattnet. Av denna anledning kallades stugan för Arka, efter Noaks ark.

Lindomesnickarna bytte till sig varor

Byn utvecklades positivt under 1800-talet mycket tack vare möbelsnickeriet och att en lanthandel etablerades 1865. Lindome Snickeri Aktiebolag ägdes av Johannes Enelund och där kunde snickarbönderna byta till sig specerier mot vad för möbler de snickrat ihop. Omkring 1905 tog Carl Enelund över affären. Tyvärr brann affären ner 1912, men återuppbyggdes redan 1914. Affären var navet i samhället, speciellt när affären också skötte om posthanteringen redan från 1899 fram till slutet av augusti 1964.

Vad vill du läsa om?

Under vinjetten Arkiverat djupdyker vi i arkiven och hittar kända och okända guldkorn från Mölndal, Lindome, Kållered och Hällesåker. Arkiverat är ett samarbete mellan Mölndals-Posten och Mölndals hembygdsförening, Kållereds hembygdsförening, Föreningsarkivet, Lindome hembygdsgille samt Mölndals stadsmuseum. Vad vill du läsa om? Mejla oss och tipsa!

LÄS MER:Så blev Lindome stora på möbeltillverkning – gjorde ”Göteborgsstolen”

LÄS MER:Vännerna följer sin dröm – har öppnat bageri i Hällesåker

LÄS MER:Förskolebarnen i Lindome gav sig ut på skräpplockardag: "Bra för naturen”

LÄS MER:Malin Nilsson i Hällesåker skapar konst med sin motorsåg

ANNONS